Barn som leker i en utomhusmiljö

Förskolan Blåklinten

Västmannagatan 72

Förskolan Blåklinten på Västmannagatan har fina ljusa lokaler och en rymlig innergård. Tillsammans med vuxna pedagoger får barnen varje dag möjlighet att leka och utforska sin omvärld, både ute och inne.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
4,59
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Blåklinten är barnen indelade i tre åldersindelade barngrupper. På Tussilagon går barn som är 1-3 år och på avdelningarna Snödroppen 1 och Snödroppen 2 är barnen 2-5 år.

Förskolan är en lärorik plats där barnen ges många möjligheter till socialt samspel och kreativt skapande i olika former. Vi uppmanar barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig. Tryggheten för barnen ska byggas upp som helhet runt förskolans miljö, utbildning, kamrater och pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss ofta i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

Vår pedagogiska utbildning bygger på den pedagogiska miljön, aktiva pedagoger, barnens lärande och vårdnadshavarnas inflytande. För att synliggöra barnens lärande arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavare kan ta del av den pedagogiska dokumentationen i Skolplattformen (Planering och bedömning), samt på avdelningarna.

Inne- och utemiljö

På förskolan Blåklinten har vi ljusa lokaler med spännande miljöer. Här finns allt ifrån ateljéer till bygg- och bokhörnor, som ständigt förändras och lockar barnen till lek och lärande i samspel med pedagogerna. Förskolan Blåklinten har en rymlig innergård, där barnen har tillgång till ett varierat utbud av material för att utmanas i både lek och rörelse.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling. Karlbergs förskolor har ett kock-team på Tempeltrappan, som tillagar maten som levereras till förskolan. 

Vårt mål är att minst 50 procent av det vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också på att handla närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en till två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet.

Mål och vision

Förskolan Blåklinten är en av Karlbergs förskolors sju förskolor. Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgarantier.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande tillsammans med barnen och inspirerat av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi ser därför samverkan med vårdnadshavare som en viktig del av förskolans arbete och arbetar kontinuerligt med att skapa dialog genom olika samverkansformer. Varje vårdnadshavare får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Karlbergs förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Karlbergs förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Blåklinten på en visning!

  • Onsdag 17 januari 09.00–09.30
  • Onsdag 14 februari 09.00–09.30
  • Onsdag 13 mars 09.00–09.30
  • Onsdag 17 april 09.00–09.30
  • Onsdag 22 maj 09.00–09.30
  • Onsdag 12 juni 09.00–09.30

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad