Barn går på styltor

Förskolan Luna

Hagaesplanaden 58

Visa på karta

Förskolan Luna ligger i stadsmiljö som är väl lämpad för varierande utflykter i både stads- och naturmiljö. Förskolan har moderna ljusa lokaler där pedagogerna utvecklat en välstrukturerad organisation kring åldersindelade barngrupper.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Luna är barnen indelade i 7 grupper beroende på ålder – Kosmos, Atlantis, Orion, Atlas, Hermes, Sputnik och Apollo. På avdelningarna Kosmos, Atlas, Orion och Apollo är barnen 1–3 år och på avdelningarna Hermes, Sputnik och Atlantis är barnen 2–5 år.

Förskolan är en lärorik plats där barnen ges många möjligheter till socialt samspel och kreativt skapande i olika former. Vi uppmanar barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig. Tryggheten för barnen ska byggas upp som helhet runt förskolans miljö, utbildning, kamrater och pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen delar vi oss ofta i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

Vår pedagogiska utbildning bygger på den pedagogiska miljön, aktiva pedagoger, barnens lärande och vårdnadshavarnas inflytande. För att synliggöra barnens lärande arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavare kan ta del av den pedagogiska dokumentationen i Skolplattformen (Planering och bedömning) samt på avdelningarna.

Inne- och utemiljö

I våra rymliga lokaler finns tillgång till bland annat ateljéer samt hörnor för språk, digitalisering, bygg och konstruktion.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

Förskolan Luna har ett eget kök som tillagar maten. Vårt mål är att minst 50 procent av det vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att handla närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en till två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet.

Mål och vision

Förskolan Luna är en av Karlbergs förskolors sju förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, arbetssätt och värdegrund.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande tillsammans med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi ser därför samverkan med vårdnadshavare som en viktig del av förskolans arbete och arbetar kontinuerligt med att skapa dialog. Varje vårdnadshavare får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Karlbergs förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Karlbergs förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Luna på en visning!

  • Tisdag 23 januari 15.45–16.15
  • Tisdag 20 februari 15.45–16.15
  • Tisdag 19 mars 15.45–16.15
  • Tisdag 23 april 15.45–16.15
  • Tisdag 21 maj 15.45–16.15
  • Tisdag 18 juni 15.45–16.15

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad