Barn går på styltor

Förskolan Luna

Hagaesplanaden 58

Visa på karta

Förskolan Luna finns i det nya stadsdelsområdet Hagastaden. Lokalerna är ljusa och är utformade för att möta barnens intressen, lärande och behov.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Luna har vi ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Reggio Emilias filosofi rymmer en stark tillit till människans möjligheter, en djup respekt för barn samt en övertygelse om att alla barn är kompetenta och har en stark drivkraft att vilja utforska och förstå världen.

Barnens inflytande och behov formar våra miljöer och aktiviteter på förskolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan Luna finns på nedre plan i ett flerfamiljshus. Fastigheten är nybyggd och lokalerna ljusa och anpassade för barn och förskolans verksamhet.

På förskolan Luna, som är en av Norrmalms kommunala förskolor, får barnen ett tryggt bemötande och tillgång till en pedagogisk miljö både ute och inne.

På Luna arbetar vi i åldersindelade grupper och samarbetar mellan förskolans avdelningar.

Kost och måltider

Förskolan Luna har ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden.

Vi serverar vegetarisk kost tre dagar i veckan och andelen ekologiska råvaror är för närvarande cirka 60 %. Vår utbildade kock arbetar med att öka den siffran.

Mål och vision

För att barnen i våra förskolor ska få växa i sin egen takt under trygga och lekfulla former, värnar vi om våra pedagogiska relationer. Våra pedagoger är igenkännande och lyhörda med barnens bästa i fokus.

På förskolan Luna undervisar vi projektinriktat och utforskande. Utgångspunkten är barnens intressen, erfarenheter och kunskaper. Vi tror på att varje barn äger både möjligheten, lusten och nyfikenheten att lära.

Våra pedagogiska miljöer, som är anpassade efter barnens ålder och behov, möjliggör barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Barnens utvecklingsprocesser synliggörs genom observation och pedagogisk dokumentation. I värdegrundsarbetet arbetar vi med gruppkänsla, empati och att vara en bra kompis.

Leken är grunden för barns utveckling och lärande och är ett dagligt inslag i vår verksamhet. För oss på Haga förskolor är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi pedagoger samverkar för att möta barnens behov.

Likabehandling är en självklar del av vår vardag på förskolan. Genom detta arbete utvecklar vi tillsammans värdefull demokratisk kompetens.

Mer om oss

Haga förskolor finns på:

Förskolan Luna utvecklas vidare under 2019 för att i slutet av året omfatta åtta avdelningar.

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka Förskolan Luna på en digital visning!

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Med anledning av Covid-19 erbjuder vi under hösten endast en digital visning av förskolan.

Välkommen att besöka förskolan Luna på en digital visning

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad