Förskolan Masugnsvägen 72-74

Masugnsvägen 72-74

Masugnsvägen 72-74 kommer att vara belägen i de nybyggda husen vid Strandkanten/Strandpilarna i Mariehäll. Förskolan planerar att öppna aug 2024. Ansökan till förskolan sker via stadens e-tjänst, det är möjligt att ansöka från och med 19 juni 2023.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som läroplan för förskolan föreskriver.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå och det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamhet - en självklar del av både omsorg och pedagogik. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande.

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter.

Barnens utveckling sker utifrån deras behov erfarenheter och intressen. Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet kritiskt tänkande och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Förskoleområde 1 består av förskolorna Klintbacken 11, Hagelstavägen 22 Hagelstavägen 24 och Masugnsvägen 72-74.

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I enheten ingår det också en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som skollagen, FN:s barnkonvention, förskolans läroplan, Bromma stadsdelsnämnds verksamhetsplan och enhetens verksamhetsplan föreskriver.

Hitta hit

Uppdaterad