Förskolan Klintbacken 11

Klintbacken 11

Visa på karta

Klintbacken ligger i det lugna Mariehäll, ett stenkast från Sundbyberg och är en av tre förskolor i förskoleområde 1. Förskolan har två avdelningar, Solen för de äldre och Regnbågen för de yngre barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som beskrivs i Läroplan för förskolan.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå, det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar.

Till förskolan hör en inbjudande och utmanande gård för alla åldrar, med bland annat sandlåda, klätterställning och träd.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar till gemenskap och bra stämning i förskolan. Måltiderna är en självklar del av både omsorg och pedagogik på förskolan. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande.

Lunchen kommer från Bistro Garros. Vi eftersträvar att använda så stor del ekologiska livsmedel som möjligt. För närvarande cirka 50 procent.

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter.

Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen. Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Förskoleområde 1 består av förskolorna Klintbacken 11, Hagelstavägen 22 och Hagelstavägen 24.

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I enheten ingår det även en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Skollagen, FN:s barnkonvention, Förskolans läroplan, Bromma Stadsdelsnämnds verksamhetsplan och enhetens verksamhetsplan föreskriver.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad