Falskt rykte om förskolan

Det sprids information om förskolan som inte är sann. Den informationen säger att förskolan pratar med barnen om sex. Det stämmer inte. I förskolan undervisar vi inte om sex.

Förskolan är viktig för ditt barn. Förskolan ska vara en rolig och trygg plats där ditt barn utvecklas och lär sig nya saker.

Det finns en plan för vad undervisningen i förskolan ska handla om, den kallas för läroplan. I läroplanen står det bland annat att alla barn ska få utvecklas inom svenska och matematik.

Välkommen till öppna förskolan

För dig som är hemma med ett litet barn är den öppna förskolan en plats där du kan träffa andra vuxna och barn för att leka, skapa och sjunga tillsammans. Det är gratis och du väljer själv när du vill komma. Du är med ditt barn under hela besöket. På några öppna förskolor finns personal som pratar fler språk än svenska.

Uppdaterad