Bild på förskolegården med trädgrenar i förgrunden.

Solbacken Nord

Byälvsvägen 10

Visa på karta

Förskolan Solbacken Nord ligger i Bagarmossen nära det vackra Nackareservatet. På Solbacken Nord ligger Luna, Galaxen och Kometen. Våra gårdar har buskar, träd, klätterställning och sandlåda som lockar till mycket lek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
89
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel med förskollärarexamen
36 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar tillvara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi arbetar aktivt med normkritiskt perspektiv och försöker synliggöra och ifrågasätta de för givet tagna föreställningar som vi bär på.

Förutom egna skapandeprocesser har barnen tillgång till professionella kulturupplevelser i form av teater eller andra konstformer.

Som förälder får du information som ger dig möjlighet till inflytande över ditt barns utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Ditt barn får möjlighet att utforska sin omgivning, och pröva sig fram bland förskolans erbjudanden, även utanför projekten. Detta genom att ordna en tillgänglig och stimulerande miljö, tydligt uppdelad i olika stationer och hörn med mycket av materialet på barnens nivå. Miljön är föränderlig och anpassas efter den barngrupp vi har, dess behov och intressen. Det är viktigt att den stimulerar till lärande och lek, men att den även erbjuder platser för avskildhet och vila.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.
Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion, där du tillsammans med ditt barn är delaktig i förskolans verksamhet i cirka tre dagar. Efter dialog med pedagogerna om ditt barns trivsel så får du som förälder gå ifrån förskolan, men det är viktigt att du finns tillgänglig under hela introduktionsperioden på två veckor. På så vis hinner ditt barn i lugn och ro finna trygghet i förskolans rutiner och arbetssätt. Dessutom får du som förälder en inblick i vår verksamhet och lär känna oss personal.

Hitta hit

Uppdaterad