Illustrationsbild förskolan Stångåvägen

Förskolan Stångåvägen

Visa på karta

Den nya förskolan på Stångåvägen i Bagarmossen beräknas stå klar i december 2024 med planerad inflyttning av verksamhet under våren 2025.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Bagarmossens förskolor är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar tillvara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Inom Bagarmossens förskolor tar vi tillvara alla individers olikheter som värdefulla tillgångar. Alla får ett respektfullt och empatiskt bemötande där vi är nyfikna på varandra.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljö inom förskolan delas in i stationer som möjliggör möten mellan barnen där de kan inspireras av varandra i sitt utforskande. I stationerna kan barnen bland annat arbeta med lera, konstruktion, måleri, snickeri. Verksamheten kommer att erbjuda en materialrikedom som inspirerar till möten där de kan vidga sina intressen.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi. Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Förskolan kommer att ha ett tillagningskök.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med stödteamet för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta enhetschef:

E-post: margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 795

E-post: alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 793

Övrigt

Förskolan byggs i två plan och kommer inrymma åtta avdelningar och ha ett eget tillagningskök. Förskolans gård kommer erbjuda en tillgänglig, aktiv miljö för utevistelse och lek. Gården kommer att bestå av skogsmark med tall och björk som bistår med skugga och ett varierat underlag. Bagarmossens 1950-talsarkitektur är klassad som kulturhistoriskt värdefull och förskolans byggnad utformas med hänsyn till det omgivande grannskapet. Den nya förskolan beräknas stå klar hösten 2024.

Läs mer om nya förskola vid Stångåvägen

Hitta hit

Uppdaterad