Närbild på lekredskap i trä; en krokodil och koja.

Ljusglimten

Ljusnevägen 1A

Visa på karta

Ljusglimten ligger i slutet av Byälvsvägen och har Nackareservatet på andra sidan staketet. Gården är kuperad och ger många lekmöjligheter i naturmark och i klätterställning och sandlådor. Den ger möjlighet till såväl avskildhet som lek med många.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Ljusglimten är en förskola där vi tar till vara alla individers olikheter som värdefulla tillgångar. Alla får ett respektfullt och empatiskt bemötande där vi är nyfikna på varandra.

Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska miljö har vi delat in i stationer som möjliggör möten mellan barnen där de kan inspireras av varandra i sitt utforskande. I stationerna kan de bland annat arbeta med lera, konstruktion, måleri, snickeri. Där vi erbjuder en materialrikedom som inspirerar till möten där de kan vidga sina intressen.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Den sista fredagen i varje månad klockan 9.00-10.00 tar vi emot besök av er som söker förskoleplats. Vi gör en gemensam rundvandring på förskolan, berättar om förskolan och svarar på frågor. Kontakta oss inför besöket. Välkommen!

Övrigt

Förskolans Ljusglimtens lokaler kommer att renoveras i enlighet med hyresvärdens planerade underhållsplan. Renoveringsarbetet kommer preliminärt att starta under 2025. Inför renoveringen kommer barn och personal att flytta till den nybyggda förskolan på Stångåvägen som beräknas stå klar samma tid. Här kan du läsa mer om förskolan på Stångåvägen 

Förskolan Stångåvägen

I nuläget är det inte beslutat när förskolan Ljusglimten öppnar igen. Önskar du ha kvar ditt barn i kö till Ljusglimten, som kommer att flytta sin verksamhet till förskolan Stångåvägen under 2025, behöver du inte göra någon åtgärd. Önskas plats på annan förskola är ni välkomna att ställa ert barn i kö via Min barnomsorg. 

En renovering av förskolan påbörjas under 2025. Barn och personal flyttar till förskolan Stångåvägen.

Hitta hit

Uppdaterad