Ok

Förskolan Otto

Tussmötevägen 195

Visa på karta

Otto är en traditionell, väl inarbetad, fristående förskola i Bandhagen som är i fas med tiden. Förskolan ligger nära Bandängens parklek samt skog och natur. Naturupplevelser ingår som en naturlig del i verksamheten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
9
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/forskolan-otto/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en liten förskola med 52 barn uppdelat på tre avdelningar.

  • Månen för de minsta barnen 1–2 år
  • Stjärnan för mellanbarnen 2–4 år
  • Solen för storbarnen 4–6 år.

Även om barnen har fasta punkt på en avdelning så har vi även verksamhet i tvärgrupper mellan avdelningarna.

Vi på förskolan Otto har medvetet valt att inte profilera oss mot en speciell pedagogisk inriktning.En förskola i tiden anser vi på Otto är att vi ger barnen en utbildning och undervisning som är förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi följer Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskola (Skolverket 2018).

Som ett av våra informations och dokumentations verktyg använder vi oss av Tyra appen ,där närvaro, frånvaro, schema, portfolio, blogginlägg, matsedeln och övriga viktiga händelser förmedlas ut till alla vårdnadshavarna.

På alla avdelningar under verksamhetsdagen pågår planerade och spontana utbildning och undervisnings situationer. Aktiviteterna sker i varierade gruppkonstellationer där vi får in språk, matematik, digitalisering, naturvetenskap och värdegrund som är baserade på läroplan 2018.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar med en föränderlig och tillgänglig lärmiljön för alla barn. I vårt närområde har vi tillgång till skogspartier och olika parkområden som vi använder som en del av vår pedagogiska miljö.

Vi har en stor kuperad gård som vi valt att dela upp i två delar. På den ena delen ges de yngre barnen utrymme att utforska utemiljön i sin egen takt under trygga förhållanden. På den andra delen finns det förutsättningar för mera fysiska utmaningar i form av stationer som främjar lek och rörelse.

Kost och måltider

Köket är en del av vår verksamhet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål som är varierande utifrån Livsmedelsverkets nya rekommendationer. Varje dag serveras ekologisk mjölk och tre sorters grönsaker eller baljväxter och frukt till lunchen.

Vi är tillmötesgående när det gäller kostbehov för exempelvis religion och vegetarisk kost. Läkarintyg lämnas till förskolan vid mat allergier eller överkänslighet.

Av allergiskäl serverar vi inte något med nötter, mandlar, jordnötter och sesamfrön.

Mål och vision

På förskolan Otto arbetar vi utifrån de tre värdeorden som är inkludering, inflytande och integritet.

Inkludering

Att den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ger barnen goda förutsättningarna för sitt förändrade kunnande.

Inflytande

Att vi är lyhörda, lyssnar in och tar till vara barns kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära.

Integritet

Att vi försöker medvetandegöra barnen om deras rätt till kroppslig och personlig integritet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska känna sig välkomna på Otto. Finns det nåt särskilt behov så anpassar vi verksamheten utefter det.

Mer om oss

Vi strävar efter att utveckla en ömsesidig och tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.

Förutom den dagliga kontakten så har man som vårdnadshavare möjlighet till inflytande i verksamheten genom vårt föräldraråd som träffas två gånger per termin.

Under 4 veckor på sommaren håller vi förskolan semesterstängt.

Hitta hit

Uppdaterad