Barn målar med kritor på asfalten ute på förskolans gård.

Förskolan Nockebyvägen 20

Nockebyvägen 20

Visa på karta

Förskolan Nockebyvägen 20 ligger i ett lugnt område med närhet till skog och mark. Förskolan är en av sju förskolor i förskoleområde 6 och ligger i Nockeby.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
37 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra förskolor inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

På förskolorna innebär det att vi använder ett projektinriktat arbetssätt där barnens intressen och frågeställningar påverkar det utforskande arbetet och ger riktningen. Vi organiserar oss så att barnen har möjlighet att vara i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att göra sin röst hörd på olika sätt, lyssna till andras teorier och tankar, inspireras av varandra och lära tillsammans.

För att kunna följa, förstå och utmana de processer barnen är inne i arbetar vi med pedagogisk dokumentation.

I Nockeby förskolor arbetar vi sedan höstterminen 2017 med den gemensamma projektrubriken Hållbar framtid.

Inne- och utemiljö

Barnen erbjuds miljöer som är utforskande, inspirerande, varierade, utmanande och lustfyllda. Vi är också noga i arrangerandet av miljöerna så att de lockar till möten mellan barnen och kan leda till ett gemensamt utforskande och lärande.

På gården arrangerar förskolepersonalen stationer som målning, bygg/konstruktion, vatten, balansbanor, bollekar, musik och rörelse. Barnen har även tillgång till sandlådor, klätterställning, rutschkana, skog och berg.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kokerska som lagar varierad och näringsrik mat. 35 procent av inköpta livsmedel ekologiska. Minst en dag i veckan serveras det vegetarisk lunch.

Mål och vision

Vi bygger vår verksamhet utifrån en stark tro på demokrati och värdena; meningsfullhet, glädje, ömsesidig respekt, förhandling och delaktighet.

Verksamheten utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska värden. Barnen möter nyfiken och medforskande förskolepersonal som ger varje barn möjlighet att i samspel med andra, utveckla och lära utifrån sin förmåga.

Mer om oss

Barnen startar sin dag ute på gården där förskolepersonalen möter alla barn. Vid nio på morgonen har vi morgonmöten med barnen då vi går igenom vilka som är på plats, vilka som saknas, om det är något särskilt som kommer att ske under dagen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper för verksamhet ute eller inne, projektgrupper och utflykter.

Förskolorna är utrustade med IKT-verktyg som kamera, dator, USB-mikroskop och projektor. Barnen använder dessa verktyg i det dagliga utforskandet.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad