Förskolan Tyska Bottens väg 49

Tyska bottens väg 49

Förskolan Tyska Bottens väg 49 ligger i Nockebyhov och är en av sju förskolor i förskoleområde 5. Förskolan har en stor och kuperad utomhusgård med många möjligheter till lek, utforskande och lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Tyska Bottens väg 49 vill vi att barn och vårdnadshavare ska känna glädje och gemenskap i förskolan. Arbetet med barnen utgår från förskolans läroplan och vilar på demokratiska grunder. Vi har en utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande i en tillitsfull och välkomnande miljö.

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket innebär att vi utgår från barns olika erfarenheter, förmågor, kompetenser och intressen när vi startar olika processinriktade arbeten tillsammans med barnen.

Vi använder oss av lyssnande, reflektion och olikheter som viktiga redskap för att föra arbetet framåt och utmana barnen vidare i deras lärprocesser.

Vi lägger stor vikt vid att skapa demokratiska mötesplatser och meningsfulla sammanhang för barnen, under hela dagen får de tillgång till många olika uttryckssätt och språk. Vi pedagoger ser oss som medforskande och ställer öppna frågor till barnen där de får möjlighet att med sin fantasi skapa olika teorier och lösningar.

Utifrån vårt processinriktade arbetssätt får barnen undersöka och fördjupa sig i olika ämnen och frågeställningar. Barnens tankar och lärande synliggörs och följs upp genom pedagogisk dokumentation.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder barnen en välkomnande, tydlig och varierande miljö, både inne och ute, skapad för lek, utforskande och lärande. Vi arbetar för att anpassa miljön efter barngrupp, behov och aktuellt intresse. Miljön ska kännas modern och spegla vårt samhälle och det som upptar barnens tid och tankar idag. Vi ser även närmiljön som utvidgade pedagogiska rum och besöker ofta skog, äng, parklekar och bibliotek i området.

Kost och måltider

Vårt mål är att barnen serveras en tilltalande, varierad och näringsriktig kost. Vi följer Livsmedelsverkets råd att servera fisk minst två gånger i veckan samt att servera vegetariska maträtter minst en gång i veckan ur ett hälsosamt och miljövänligt perspektiv.

Vi samtalar med barnen om vad vi äter, vart maten kommer ifrån och hur vi tar hand om våra matrester. Vi strävar efter att köpa in ekologiska och kravmärkta livsmedel i så stor utsträckning som möjligt.

Mål och vision

Vår pedagogiska vision är att samtliga barn som går på förskolan får det de har rätt till. Att de får ingå i meningsfulla sammanhang där de har möjlighet att leka, lära och utvecklas, både individuellt och tillsammans med andra. Vårt mål är att barnen, när de slutar förskolan för att gå vidare mot nya äventyr, ska få med sig en tillit till sin egen förmåga, sunda demokratiska värderingar och en positiv framtidstro.

Vi har fokus på det processriktade arbetssättet, det vill säga hur barnen kommer fram till olika teorier och lösningar. Innan vi startar upp ett processinriktat arbete med barnen går vi alltid igenom vilka möjligheter som finns med det valda ämnet, till exempel:

 • språkliga och kommunikativa
 • matematiska
 • naturvetenskapliga
 • tekniska
 • motoriska
 • demokratiska
 • existentiella
 • estetiska.

Med förarbetet försäkrar vi oss om att vi kan uppfylla målen i de olika styrdokument vi har att förhålla oss till, bland annat; Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016), EVP 2017, Likabehandlingsplanen samt FN:s barnkonvention.

När vi startar upp ett arbete med barnen intervjuar vi de äldre barnen, både individuellt och i grupp, för att höra deras funderingar kring det valda ämnet och hur de tänker att vi kan gå vidare för att hitta en frågeställning som fördjupar arbetet. Med de yngsta barnen är vi lyhörda och lyssnar in deras kroppsspråk och mimik för att få en förståelse för deras intressen.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad