Barn och vuxna håller händerna i en cirkel runt en midsommarstång.

Förskolan Marklandsbacken 2

Marklandsbacken 2

Visa på karta

Förskolan Marklandsbacken 2 är en av sju förskolor i förskoleområde 5. Förskolan pedagogiska inriktning är skapande verksamhet, som målning, musik och drama.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Marklandsbacken 2 arbetar vi mycket med skapande verksamhet som målning, musik och drama. Detta för att ge barnen olika uttrycksmöjligheter. Ett komplement till det verbala språket.

Under en lugn, trygg och rolig tid på förskolan ska barnen få stöd att växa och utvecklas i sin egen takt. Barnen är delaktiga i förskolans olika aktiviteter, där natur, kultur och miljö ingår naturligt i vår verksamhet.

Våra aktiviteter ska bidra till att barnen utvecklar självkänsla, social kompetens, kommunikationsförmåga och matematiskt tänkande. Allt som ett första steg i barnens livslånga lärande.

Vi erbjuder föräldrar insyn och delaktighet i vår verksamhet och vill att våra föräldrar med förtroende ska lämna sina barn i vår förskola.

Inne- och utemiljö

Förskolan omges av en fin egen gård med egna odlingar som barnen får lära sig att ta hand om. Förskolan har också närhet till skogsområden och natur.

Kost och måltider

På förskolan serveras mat från eget kök av en erfaren kock som lagar mat från grunden.

Mål och vision

Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att i en tillåtande miljö ge möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek.

Förskolans läroplan, Stockholms förskoleplan och vår verksamhetsplan är styrdokument för vårt pedagogiska arbetssätt.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad