Förskolan Författarvägen 29–31

Författarvägen 29-31

Visa på karta

Förskolan Författarvägen 29-31 ligger i ett lugnt område med närhet till skog och mark. Förskolan är en av sju förskolor i förskoleområde 6 och ligger i Nockeby.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra förskolor inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. På förskolorna innebär det att vi använder ett projektinriktat arbetssätt där barnens intressen och frågeställningar påverkar det utforskande arbetet och ger riktningen.

Vi organiserar oss så att barnen har möjlighet att vara i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att göra sin röst hörd på olika sätt, lyssna till andras teorier och tankar, inspireras av varandra och lära tillsammans. För att kunna följa, förstå och utmana de processer barnen är inne i arbetar vi med pedagogisk dokumentation.

Hållbar framtid

I Nockeby förskolor arbetar vi sedan höstterminen 2017 med den gemensamma projektrubriken Hållbar framtid.

Inne- och utemiljö

Vi är noga i arrangerandet av miljöerna så att de lockar till möten mellan barnen och kan leda till ett gemensamt utforskande och lärande. Barn använder sina sinnen då de lär och utforskar om världen vilket gör att även den estetiska aspekten av miljöerna är viktig för oss.

På gården arrangerar förskolepersonalen stationer som målning, bygg/konstruktion, vatten, balansbanor, bollekar, musik och rörelse. Barnen har även tillgång till sandlådor, klätterställning, rutschkana och skog/berg.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kokerska som lagar varierad och näringsrik mat. 35 procent av inköpta livsmedel är ekologiska. Minst en dag i veckan serveras det vegetarisk lunch

Mål och vision

Vi bygger vår verksamhet utifrån en stark tro på demokrati och värdena; meningsfullhet, glädje, ömsesidig respekt, förhandling och delaktighet. Verksamheten utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska värden. Barnen möter nyfiken och medforskande förskolepersonal som ger varje barn möjlighet att i samspel med andra, utveckla och lära utifrån sin förmåga.

Mer om oss

Område 6 leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I ledningsgruppen ingår även en specialpedagog. På varje förskola finna en samordnare som tillsammans med chefer organiserar förskolornas verksamhetsfrågor.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad