Barn som trummar på liten trumma.

Bromma språkförskola

Marklandsbacken 2

Visa på karta

Bromma språkförskola är en kommunövergripande specialverksamhet för barn med grav språkstörning. Vanliga förskoleaktiviteter vävs samman med språkliga anpassningar och logopedbehandling.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
8
Antal barn per årsarbetare
2
Andel legitimerade förskollärare
100 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Bromma språkförskola tar emot barn med grav språkstörning som inte kan förklaras av annat funktionshinder, exempelvis autism, intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada. Andra eventuella tilläggssvårigheter får heller inte överskugga barnets förmåga att tillgodogöra sig verksamheten. Språkförskolan drivs i samverkan mellan Stockholms stad och Logopedkliniken, Danderyds Sjukhus AB. Vi erbjuder heldagsomsorg i grupp med åtta barn och vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

På Bromma språkförskola arbetar tre förskollärare och en logoped. Språkförskolan startade 2013 och delar lokaler med Förskolan Marklandsbacken. Vanlig barnomsorgstaxa gäller.

Inne- och utemiljö

Vi vill väcka barnens intresse och stimulera deras inlärning genom att ständigt arbeta med att utveckla förskolans pedagogiska miljö.

Språkförskolan delar gård med förskolan Marklandsbacken och stora möjligheter till att besöka närliggande grönområden och lekplatser. Vi gör ofta utflykter till skogen eller närliggande parker.

Kost och måltider

Barnen får lunch och mellanmål. Förskolan har egen kock som lagar maten.

Mål och vision

Pedagogiken är behovsanpassad och barnen får intensivbehandling hos logoped. Föräldrautbildning och täta utvecklingssamtal är också en del av barnens behandlingsprogram på språkförskolan. Förskolans läroplan, Stockholms förskoleplan och vår verksamhetsplan är styrdokument för vårt pedagogiska arbetssätt.

Vårt mål är att utveckla barnens språkliga förmåga, självkänsla och sociala kompetens.

Särskilt stöd och behov

För att söka plats på språkförskola krävs logopedremiss, som skickas till språkförskolan Bamse på Södermalm.

Övrigt

Språkförskolan drivs i samverkan mellan kommun och region och erbjuder heldagsomsorg med starkt språkligt fokus samt intensiv logopedbehandling.
För att ansöka till språkförskoleverksamhet i Stockholms stad krävs logopedremiss.

Läs mer här för att ansöka:

Bamse språkförskola

Hitta hit

Uppdaterad