Barn som trummar på liten trumma.

Bromma språkförskola

Marklandsbacken 2

Visa på karta

Bromma språkförskola är en kommunövergripande specialverksamhet för barn med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Anpassningar, riklig språkstimulans och intensiv logopedbehandling integreras i barnens förskolevardag.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
8
Antal barn per årsarbetare
2
Andel med förskollärarexamen
75 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Bromma språkförskola tar emot barn med grav språkstörning. Språkförskolan drivs i samverkan mellan Stockholms stad och Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB. Vi erbjuder heldagsomsorg i grupp med åtta barn och vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

På Bromma språkförskola arbetar tre förskollärare och en logoped. Språkförskolan startade 2013 och delar lokaler med Förskolan Marklandsbacken. Vanlig barnomsorgstaxa gäller.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar mycket med skapande verksamhet som målning, musik och drama. Detta för att ge barnen olika uttrycksmöjligheter. Ett komplement till det verbala språket.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som lagar och serverar maten. 2016 hade Abrahamsbergs förskolor högst andel ekologiska inköp av de kommunala förskolorna i Bromma.

Mål och vision

Pedagogiken är behovsanpassad och barnen får intensivbehandling hos logoped. Föräldrautbildning och täta utvecklingssamtal är också en del av barnens behandlingsprogram på språkförskolan. Förskolans läroplan, Stockholms förskoleplan och vår verksamhetsplan är styrdokument för vårt pedagogiska arbetssätt.

Särskilt stöd och behov

För att söka plats på språkförskola krävs logopedremiss, som skickas till språkförskolan Bamse på Södermalm.

Hitta hit

Uppdaterad