Förskolegården med lekredskap i stor sandlåda.

Vi stänger juni 2024. En ny förskola håller på att byggas.

Kronan – ny förskola

På Karlskronavägen

Ängen Paternostervägen 106

Paternostervägen 106

Förskolan Ängen är belägen på natursköna Nytorps gärde, med Nackareservatet precis intill. Vi ser naturen som en stor tillgång. Förskolan erbjuder barnen en stimulerande ute- och innemiljö. Vi har en egen kock som lagar vår mat.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande.

I vårt arbete utgår vi ifrån att se barn som kompetenta och viktiga att lyssna på; att barnen utifrån ett forskande förhållningssätt själva får ställa de frågor och konstruera de problem de vill undersöka.

Barnen erbjuds tillgång till oändligt många sätt att uttrycka sig på, de är delaktiga i sina läroprocesser och gör det tillsammans med andra barn och vuxna.

På våra förskolor tar vi alltid utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Vi ser lärandet som relationellt, processinriktat och ömsesidigt. Vi arbetar utifrån ett projekttänkande som utgår från barnens idéer kopplat till de demokratiska värden vi värnar om.

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en av våra viktigaste aktörer, en miljö som möjliggör självständighet, ansvarstagande och som väcker nyfikenhet. Vi skapar en miljö rik på variationer för att inspirera barnen till många olika spännande möten.

I vår enhet är transparens en förutsättning för delaktighet och samverkan mellan förskola, hem och samhället i stort. Vi skapar olika mötesplatser för dialog och samverkan som; dagliga möten, förskoleråd, veckobrev, kontinuerlig skriftlig information och framförallt ett inbjudande klimat där alla känner sig välkomna.

Inne- och utemiljö

Förskolan Ängen erbjuder barnen en stimulerande ute- och innemiljö. På vår stora fantastiska gård finns möjlighet till lek och olika stationsaktiviteter, till exempel vattenutforskande, måleri samt bygg och konstruktion. Under sommarhalvåret kallas vår gård för "trädgården" då den grönskar för fullt av olika fruktträd och bärbuskar.

Vår innemiljö är uppbyggd utifrån samma grundtanke, stationer, barnen har tillgång till ateljéer samt bygg och konstruktionsdelar.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas av vår egen kock. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Andra onsdagen i månaden tar vi emot besök för de som anmält intresse. Kontakta samordnaren på förskolan om ni vill besöka oss så vi kan ordna det på ett bra sätt.

Hitta hit

Uppdaterad