Kronan

Karlskronavägen 24

Varmt välkommen att ställa ditt barn i kö till den nya förskolan Kronan på Karlskronavägen i Björkhagen. Förskolan tillhör Skarpnäcks kommunala förskolor och beräknas stå klar till i juli 2024.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans utbildning och undervisning är inspirerad av den pedagogiska filosofin som utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenheter, intressen och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat där fantasi, humor tillsammans med en mångfald av uttrycksmöjligheter och där leken har en central roll.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till att bredda och expandera lärandet. Alla är med och skapar mening genom att pröva, utforska och förhandla. Barnens tankar och görande dokumenteras och följs upp.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljö inom förskolan delas in i stationer som möjliggör möten mellan barnen där de kan inspireras av varandra i sitt utforskande. I stationerna kan barnen bland annat arbeta med lera, konstruktion, måleri och snickeri.

Verksamheten kommer att erbjuda en materialrikedom som inspirerar till möten där de kan vidga sina intressen.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”. Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Kontakta stödteamets enhetschefer om du har frågor. Vi hjälper dig att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.

Kontakt

E-post: margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 795

E-post: alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 793

Stödteamet samordnar tillsammans med rektorer för förskolan insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor inom stadsdelsområdet.

Mer om oss

Ansökan

Du kan ansöka om plats på förskolan från 29 januari 2024.

Övrigt

Bostäder och förskola vid Karlskronavägen

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad