Beräkna avgift för förskola

Du betalar en avgift när ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Här kan du beräkna din preliminära avgift.

Verktyget Beräkna avgift hjälper dig att beräkna hur mycket du ska betala i avgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stor inkomst ditt hushåll har före skatt.

Avgiftens storlek ändras från och med augusti det år ditt barn fyller tre år. Exempel: Du beräknar avgiften i september och ditt barn fyller tre år i december. Då ska du välja något av alternativen ”3–6 år” i fältet ”Barn”.

Beräkna avgift

Uppdaterad