Säg upp förskoleplats eller byt förskola

När du vill säga upp din plats på förskolan eller pedagogisk omsorg gör du det via e-tjänsten Min barnomsorg.

Säg upp förskoleplats

Om du vill säga upp din förskoleplats gör du det via e-tjänsten Min barnomsorg. Kan du inte använda e-tjänsten fyller du i en uppsägningsblankett och skickar den till adressen på blanketten.

Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg (pdf, 544 kB, nytt fönster)

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till stadsdelsförvaltningen eller den fristående verksamheten som själva hanterar sin tilldelning av platser. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Flytta inom Stockholms stad

Om du flyttar till en annan stadsdel inom Stockholms stad kan du ansöka om ny förskoleplats i din nya stadsdel. Du kan ansöka om plats när du vet din nya adress. Du gör ansökan i e-tjänsten Min barnomsorg.

Platsgaranti gäller om du gör ansökan innan du flyttar. Ditt barn behåller sin nuvarande plats till dess en plats erbjuds i stadsdelen du flyttar till.

Kö och platserbjudande

Flytta till annan kommun

Om ditt barn ska flytta till en annan kommun ska du meddela förskolan eller din pedagogiska verksamheten det i god tid. Då kan det finnas möjlighet att behålla din nuvarande plats.

Kommunal förskola

Om ditt barn går i kommunal förskola har du, om du flyttar, rätt att behålla den nuvarande platsen i två månader. Det är viktigt att du kontaktar din nya kommun och din nuvarande förskola innan du flyttar.

Om du har särskilda skäl eller om det finns lediga platser i förskolan kan det finnas möjlighet att behålla platsen längre. Kontakta din stadsdelsförvaltning innan du flyttar, för att få reda på om detta är möjligt.

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Om ditt barn går i fristående förskola eller pedagogisk omsorg har du, om du flyttar, rätt att behålla den nuvarande platsen. Det är viktigt att du kontaktar din nya kommun och din nuvarande förskola innan du flyttar.

Din plats kan sägas upp

Din plats i förskolan kan sägas upp om ditt barn inte är på förskolan under en längre period eller om du har två obetalda månadsräkningar. Uppsägningen sker skriftligen och uppsägningstiden är två månader.

Senast uppdaterad