Przedszkola w Sztokholmie

Wyjątkowe zdolności każdego dziecka, jego ciekawość oraz głód wiedzy stanowią punkt wyjścia dla wszystkich naszych placówek przeznaczonych dla dzieci. Dzięki miejscu w przedszkolu Twoje dziecko uzyska dobry start w dorosłe życie.

W Sztokholmie istnieje ponad 1000 przedszkoli, 150 placówek opieki pedagogiczno-wychowawczej oraz 50 przedszkoli otwartych.

Prawo do przedszkola

Każde dziecko w wieku od jednego roku do pięciu lat ma prawo uczęszczać do przedszkola lub placówki opieki pedagogiczno-wychowawczej, jeśli spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • dziecko posiada szwedzki numer identyfikacji osobistej (personnummer),
  • opiekun dziecka jest osobą starającą się o azyl i posiada ważną kartę LMA obejmującą zezwolenie na pracę lub naukę w Szwecji (AT-UND).

Nawet jeśli jako opiekun nie posiadasz zezwolenia AT-UND, Twojemu dziecku przysługuje prawo do przedszkola. Wynosi ono 15 godzin tygodniowo, począwszy od sierpnia roku, w którym dziecko ukończy trzy lata.

Dziecko ma prawo do przedszkola lub placówki opieki pedagogiczno-wychowawczej, jeśli jego rodzice/opiekunowie:

  • pracują,
  • studiują,
  • aktywnie poszukują pracy,
  • korzystają z urlopu rodzicielskiego ze względu na jego rodzeństwo.

Aby uzyskać miejsce w przedszkolu w gminie miejskiej Sztokholm, należy być zameldowanym na terenie tego miasta lub móc podać przyszły adres zameldowania w jego granicach.

Miejsce gwarantowane

Od momentu ukończenia pierwszego roku życia Twoje dziecko ma prawo do miejsca w przedszkolu gminnym, niezależnym lub placówce opieki pedagogiczno-wychowawczej, w ramach puli placówek należących do wspólnego systemu rekrutacyjnego w Sztokholmie. Na tym właśnie polega miejsce gwarantowane (platsgaranti).

W chwili nadejścia zgłoszenia Twojego dziecka uzyskuje ono prawo do otrzymania miejsca w przedszkolu w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych. Przykład: składasz wniosek w styczniu, więc w kwietniu Twoje dziecko otrzyma miejsce gwarantowane.

Formy edukacji przedszkolnej

Placówka edukacji przedszkolnej może działać w ramach gminy lub jako niezależna jednostka. Od momentu, w którym Twoje dziecko otrzyma miejsce w przedszkolu lub placówce opieki pedagogiczno-wychowawczej, należy uiszczać opłatę miesięczną.

Przedszkole to placówka pedagogiczna, która ma na celu edukację i rozwój dzieci. Przedszkola działają zgodnie z przedszkolnym programem nauczania i zapisami szwedzkiej ustawy o szkolnictwie. Niektóre przedszkola to spółdzielnie rodzicielskie, w których każdy rodzic/opiekun bierze udział w pracy placówki przez określony czas w ciągu każdego miesiąca.

Placówkę opieki pedagogiczno-wychowawczej tworzy niewielka grupa dzieci pozostająca pod opieką opiekuna/opiekunki we własnym domu. Przedszkolny pogram nauczania stanowi ogólną wskazówkę, nie jest jednak wiążący.

Otwarte przedszkole to darmowa placówka, do której rodzic/opiekun może chodzić razem z dzieckiem i spotykać inne dzieci i ich rodziców/opiekunów. Do otwartego przedszkola nie jest wymagane żadne zgłoszenie.

Znajdź i porównaj przedszkola

Dostępnych jest wiele przedszkoli do wyboru.

Znajdź miejsce w przedszkolu

O miejsce w przedszkolu możesz się ubiegać za pośrednictwem e-usługi Förskola och fritidshem (dosł. „Przedszkole i opieka pedagogiczno-wychowawcza”).

Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego wniosek o miejsce w przedszkolu lub placówce opieki pedagogiczno-wychowawczej, dziecko otrzymuje datę dopisania do kolejki i wstępny numer miejsca w kolejce. Najwcześniejszą datą dopisania do kolejki jest dzień ukończenia przez dziecko sześciu miesięcy, nawet jeśli wyślesz zgłoszenie przed tym terminem.

Pomoc i wsparcie

Centrum kontaktu pomoże Ci w większości spraw związanych z przedszkolami na terenie Sztokholmu.

Centrum kontaktu
Telefon: 08-508 00 508
E-mail: forskola@stockholm.se

Można także odwiedzić jeden z urzędów miejskich w Sztokholmie i na miejscu porozmawiać z doradcą społecznym. Osoba ta udzieli odpowiedzi na część pytań dotyczących przedszkola.

Uppdaterad