کودکستان در شهر استکهلم

استعداد، کنجکاوی و شوق آموختن منحصر بفرد هر کودک، نقطه عزیمت در همه مجموعه‌های مربوط به کودکان ما، می‌باشد. با دریافت یک جا در کودکستان، فرزند شما آغاز خوبی در زندگی خواهد یافت.

در شهر استکهلم بیش از ١٠٠٠ کودکستان و ١٥٠ مرکز مراقبی تربیتی و ٥٠ کودکستان آزاد وجود دارد.

حق برخورداری از کودکستان

کودک بین یک و پنج ساله، ‌حق رفتن به کودکستان و یا مراکز تربیتی مراقبتی را در صورت داشتن حداقل یکی از شرایط زیر، دارد:
● کودک مذکور دارای شماره شناسایی شخصی سوئدی باشد.
● کودک مذکور پناهجو و دارای یک کارت معتبر ال.ام.آ با اجازه کار یا تحصیل در سوئد (AT-UND) باشد.

اگر شما بعنوان سرپرست دارای اجازه کار موقت در سوئد نباشید، فرزند شما بازهم حق رفتن به کودکستان از ماه اگوست سالی که سه سال کامل داشته باشد، بمدت ١٥ ساعت در هفته را دارد.

وبگاه اداره مهاجرت (Migrationsverket)

کودک حق برخورداری از کودکستان یا خدمات تربیتی مراقبتی را دارد اگر شما بعنوان سرپرست:
● کار می‌کنید
● درس می‌خوانید
● فعالانه جویای کار می‌باشید
● برای مراقبت از برادر/خواهر کودک در مرخصی والدین بسر می‌برید

برای آنکه یک جا در کودکستان تحت پوشش کمون به شما ارائه شود، بایستی در مناطق شهرداری استکهلم ثبت بوده و یا بتوانید یک آدرس از محل سکونت آتی خود در این شهر ارائه نمایید.

تضمین ارائه جا

فرزند شما از یک سالگی حق دریافت جا در کودکستان‌های کمونی و یا آن دسته از کودکستان‌ها و مراکز مراقبتی تربیتی غیر کمونی را دارد که به سیستم مشترک توزیع مکان براساس صف انتظار این شهر پیوسته‌اند. به این امر تضمین ارائه جا گفته می‌شود.

فرزند شما حق دریافت جا ظرف سه ماه تقویمی، از زمانی که درخواست شما وصول گردیده شده باشد، را دارد. نمونه: شما در ژانویه درخواست می‌نمایید، پس تضمین ارائه جا برای شما در ماه آوریل خواهد بود.

چه فرم‌های از مراکز مراقبتی تربیتی وجود دارد؟

یک مجموعه می‌تواند تحت پوشش کمون بوده و یا بصورت آزاد اداره شود. هنگامی که فرزند شما مکانی در کودکستان یا مرکز تربیتی مراقبتی دریافت نماید، شما یک هزینه ماهانه را پرداخت خواهید نمود.

کودکستان یک مجموعه آموزشی است که بایستی برای یادگیری و رشد کودک مفید باشد. کودکستان‌ها براساس طرح آموزشی کودکستان و قانون مدارس کار می‌کنند. تعدادی از کودکستان‌ها بصورت تعاونی والدین بوده و در آنجا از شما بعنوان سرپرست کودک انتظار می‌رود برای مدت زمان معینی در هر ماه، در فعالیت‌های کودکستان مشارکت نمایید.

مرکز مراقبتی تربیتی گروه کوچکی از کودکان است که توسط یک مراقبت کننده روزانه کودکان در منزل خودش تحت مراقبت قرار می‌گیرد. طرح آموزشی، راهنمای کار آموزشی بوده اما اجباری نیست.

کودکستان آزاد مجموعه‌ای رایگان است که شما می‌توانید با فرزند خود به آنجا رفته و با دیگر کودکان و والدین ملاقات کنید. نیاز به درخواست برای ‌حضور در این مراکز نیست.

کودکستان‌ها را یافته و آنها را با هم مقایسه نمایید

کودکستان‌های زیادی برای انتخاب وجود دارد.

درخواست جا در کودکستان نمایید

شما از طریق خدمات الکترونیکی موسوم به "کودکستان و مراقبت‌های آموزشی" درخواست جا می‌نمایید.

هنگامی که در یک کودکستان یا مرکز مراقبتی تربیتی درخواست جا می‌نمایید، فرزند شما یک تاریخ ورود در صف و یک نوبت صف مقدماتی دریافت می‌کند. روز شش ماهگی فرزند شما، زودترین تاریخی است که می‌توان از آن به بعد نوبت صف دریافت نمود، ‌حتی اگر خود شما بتوانید قبل از آنکه کودک شش ماه کامل داشته باشد، درخواستی ارسال نمایید.

پشتیبانی و کمک

مرکز تماس می‌تواند برای پاسخگویی به اغلب پرسش‌های شما که مربوط به کودکستان در شهر استکهلم باشد، کمک کند.

مرکز تماس
تلفن: ٠٨٥٠٨٠٠٥٠٨
پست الکترونیکی:
forskola@stockholm.se

شما همچنین می‌توانید به یکی از دفاتر خدمات شهروندان در شهر استکهلم مراجعه نموده و در آنجا با یک راهنمای اجتماعی ملاقات و گفتگو نمایید. آنها می‌توانند به برخی پرسش‌‌ها پیرامون کودکستان پاسخ دهند.

یک دفتر خدمات شهروندان بیابید

Uppdaterad