Esikoulutoiminta Tukholman kaupungissa

Jokaisen lapsen omat ainutlaatuiset kyvyt, uteliaisuus ja oppimisen halu ovat lasten toimintamme lähtökohtina. Esikoulu antaa hyvän alun lapsesi elämälle.

Tukholman kaupungissa on yli 1 000 esikoulua ja 150 pedagogista hoitopaikkaa sekä 50 avointa esikoulua.

Oikeus esikoulupaikkaan

Lapsella on 1–5 vuoden iässä oikeus paikkaan esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Lapsella on ruotsalainen henkilötunnus.
  • Lapsen huoltaja on turvapaikanhakija, jolla on voimassa oleva LMA-kortti, joka oikeuttaa työntekoon tai opiskeluun Ruotsissa (AT-UND).

Jos huoltajalta puuttuu AT-UND, lapsella on silti oikeus esikouluun 15 tuntia viikossa alkaen sen vuoden elokuusta, jolloin lapsi täyttää kolme vuotta.

Lapsella on oikeus esikouluun tai pedagogiseen hoitoon, jos sinä huoltajana

  • olet töissä
  • opiskelet
  • haet aktiivisesti töitä
  • olet vanhempainvapaalla lapsen sisaruksen kanssa.

Jotta lapselle voidaan tarjota esikoulupaikkaa kunnallisessa toiminnassa, teidän tulee olla vakinaisesti kirjoilla Tukholman kaupungissa tai pystyä ilmoittamaan tuleva osoite Tukholmassa.

Oikeus suomenkieliseen esikouluun

Tukholman kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä on useita erityisiä oikeuksia.
Sinulla on suomenkielisenä oikeus saada lapsellesi suomenkielistä esikoulutoimintaa. Kaupunki tarjoaa esikouluja, joissa koko henkilökunta tai osa henkilökunnasta puhuu suomea. Sinulla on myös oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissäsi kaupungin kanssa tässä asiassa. Sinulla on oikeus saada kirjallinen käännös päätöksistä.

Paikkatakuu

Lapsellasi on yhden vuoden iästä alkaen oikeus paikkaan kunnallisessa esikoulussa tai vaihtoehtoisesti yksityisessä esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa, joka on mukana kaupungin yhteisessä jonotusjärjestelmässä. Tätä kutsutaan paikkatakuuksi (platsgaranti).

Lapsellasi on oikeus paikkaan kolmen kalenterikuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on vastaanotettu. Esimerkki: jos haet paikkaa tammikuussa, paikkatakuu astuu voimaan huhtikuussa.

Mitä toimintamuotoja on tarjolla?

Toiminta voi olla kunnallista tai yksityistä. Kun lapsesi saa paikan esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa, maksat siitä kuukausimaksun.

Esikoulu on pedagogista toimintaa, joka on hyväksi lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Esikoulujen toiminta perustuu esikoulun opetussuunnitelmaan ja koululakiin. Jotkut esikoulut ovat vanhempien osuustoimintaa, jolloin huoltajien odotetaan osallistuvan toimintaan tietyn ajan kuukaudesta.

Pedagoginen hoito pienryhmässä, jossa lapsia hoitaa perhepäivähoitaja omassa kodissaan. Opetussuunnitelma on suuntaa-antava, mutta ei sitova.

Avoin esikoulu on maksutonta toimintaa, jonne voit mennä lapsesi kanssa tapaamaan muita lapsia ja huoltajia. Osallistuminen ei vaadi hakemusta.

Esikoulujen vertailu ja löytäminen

Valittavanasi on monia esikouluvaihtoehtoja.

Paikan hakeminen esikoulusta

Esikoulupaikkaa haetaan sähköisellä palvelullamme nimeltään Förskola och fritidshem (Esikoulu ja pedagoginen hoito).

Kun haet paikkaa esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa, lapsesi saa jonopäivämäärän ja ennakoivan jonopaikan. Lapsen jonopäivämäärä voi olla aikaisintaan lapsen täyttäessä kuusi kuukautta, mutta voit tehdä itse hakemuksen ennen kuin lapsi on täyttänyt kuusi kuukautta.

Apua ja tukea

Tukholman kaupungin Kontaktcenter (Yhteyskeskus) voi auttaa useimmissa esikoulua koskevissa kysymyksissä. Kontaktcenterissä on myös suomenkielistä henkilökuntaa.

Kontaktcenter
Puhelin: 08-508 00 508
Sähköposti: forskola@stockholm.se

Voit myös vierailla jossakin Tukholman kaupungin kansalaiskonttoreista, joissa voi keskustella yhteiskuntaneuvojien kanssa. He voivat vastata myös joihinkin esikoulua koskeviin kysymyksiin.

Uppdaterad