Stockholm Kentinde anaokulu

Her çocuğun eşsiz yeteneği, merakı ve öğrenme arzusu, bizim çocuklara yönelik tüm faaliyetlerimizin başlangıç noktasıdır. Anaokulunda bir yerinin olması çocuğunuz için hayata iyi bir başlangıç olacaktır.

Her çocuğun eşsiz yeteneği, merakı ve öğrenme arzusu, bizim çocuklara yönelik tüm faaliyetlerimizin başlangıç noktasıdır. Anaokulunda bir yerinin olması çocuğunuz için hayata iyi bir başlangıç olacaktır.

Anaokuluna gitme hakkı

Bir ile beş yaş arasındaki çocukların, aşağıdaki koşullardan en az birinin karşılanması durumunda, anaokuluna veya pedagojik eğitim ve gözetime devam etme hakları vardır. Bunlar:

  • Çocuğun İsveç kimlik numarasının olması. 
  • Velayet sahibinin de iltica talebinde bulunmuş ve kendisinde İsveç’te çalışma ya da öğrenim yapma hakkını (AT-UND) gösteren LMA-kartı’nın (Mülteci statüsünde olma kartı) olması durumu. 

Velayet sahibi olarak İsveç’te çalışma ve öğrenim yapma (AT-UND) hakkı olmayanların çocuklarının da üç yaşına girdikleri yılın ağustos ayından itibaren haftada 15 saat süreyle anaokuluna devam etme hakları bulunmaktadır.

Eğer çocuğun velisi olup aşağıdaki koşullardan birisini yapmaktaysanız, çocuğunuz; anaokuluna gitme veya pedagojik eğitim ve gözetimden yararlanma hakkına sahiptir. Bunlar:

  • çalışıyor olmanız.
  • öğrenim yapıyor olmanız.
  • etkin bir şekilde iş arıyor olmanız.
  • kardeş doğumu nedeniyle ana babalık izninde olmanız durumudur.

Belediye etkinliklerinden birisi olan anaokulu hizmetinden yararlanabilmek için nüfusa kayıtlı olmanız ya da gelecekte Stockholm de bulunacağınız bir adresin bize bildirilmesi gereklidir.

Yer garantisi

Çocuğunuzun bir yaşından itibaren belediyelere ait anaokullarında ya da kentin ortak sıra kuyruğu sistemine katılmayı seçen bağımsız anaokulları ile pedagojik eğitim ve gözetim kurumlarında, bir yaşından itibaren yer alma hakkı vardır. Buna yer garantisi (platsgaranti) denir.

Başvurunuz alındıktan sonra, çocuğunuz üç takvim ayı içinde bir yer hakkına sahip olur. Örnek: Başvurunuzu Ocak ayında yaparsanız, o zaman yer garantiniz Nisan ayında olacaktır.

Hangi şekiller var?

Bir etkinlik ya belediye tarafından ya da bağımsız olarak yönetilebilir. Çocuğunuz anaokulunda veya pedagojik eğitim ve gözetim bakımda yer aldığında, siz aylık ücret ödersiniz.

Anaokulu, çocukların öğrenme ve gelişmesi için iyi olacak bir pedagojik eğitim etkinliğidir. Anaokulları, anaokulları öğretim programı ve Okul Yasası gereğince çalışırlar. Bazı anaokulları, sizin bir vasi olarak, ayın belirli zamanlarında etkinliğe katılmanızın beklendiği ebeveyn kooperatifleridir.

Pedagojik eğitim ve gözetim (pedagogisk omsorg) kendi evinde bir bakıcı tarafından bakılan daha küçük bir çocuk grubudur. Öğretim programı yol göstericidir ama bağlayıcı değildir.

Açık anaokulu (öppen förskola) çocuğunuzla gidebileceğiniz ve diğer çocuklarla ve velilerle tanışabileceğiniz ücretsiz bir etkinliktir. Başvuru yapılmasını gerektirmez.

Anaokullarını bulun ve karşılaştırın

Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok anaokulu bulunmaktadır.

Anaokulunda bir yer için başvurun

Förskola och pedagogisk omsorg adlı e-servis ten bir yer bulmak için başvurabilirsiniz.

Anaokulu veya pedagojik eğitim ve gözetimde bir yer için başvuru yaparken, çocuğunuz için bir sıra tarihi ve bir ön sıra yeri verilir.

Çocuğunuz altıncı ayını tamamlamadan başvuruyu yapabilmeniz durumunda, çocuğunuzun altı aylık günü en erken alınabilecek sıra tarihidir.

Destek ve yardım

İletişim Merkezi, Stockholm kentinde anaokulu ile ilgili birçok soruda size yardımcı olabilir.

İletişim Merkezi (Kontaktcenter)
Telefon: 08-508 00 508
E-posta: forskola@stockholm.se

Ayrıca, Stockholm Yurttaş Merkezlerinden (medborgarkontor) birini de ziyaret edebilir ve orada bir toplum kılavuzu ile konuşabilirsiniz. Onlar en azından anaokulu ile ilgili bazı soruları yanıtlayabilirler.

Uppdaterad