Exteriörbild av öppna förskolan Hjortgläntan, ett lågt hus med sedumtak och lekplats utanför.

Öppna förskolan Hjortgläntan

Trollhättevägen 5

Hjortgläntans öppna förskola är en mötesplats för föräldrar/vuxna med barn 0–5 år som inte är inskrivna i förskola. Välkommen till en gemenskap med andra små och stora i en barnvänlig miljö! Verksamheten är kostnadsfri.

Fakta

Typ av service
Öppen förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss

Intill sandlådan finns ett bakbord med plats för rullstol.

Om ikoner för tillgänglighet

Aktiviteter

I öppna förskolan är du som har barn i åldern 0–5 år välkommen att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter, sjunga och leka med ditt barn. Här kan du också få stöd och ställa frågor som handlar om att vara förälder.

Sångstund klockan 10.45 och 14.00 varje dag. (Tiderna kommer att justeras när verksamheten genomförs inomhus.)

Inne- och utemiljö

På grund av risken för smittspridning av coronavirus bedrivs öppna förskolans verksamhet tillsvidare endast utomhus. Antalet deltagare är också begränsat till 8 vuxna plus medföljande barn.

Verksamheten är förlagd i Hjortgläntans parklek med utemiljö anpassad för barn i alla åldrar där det även finns tillgång till lekmaterial såsom sandleksaker, bollar, käpphästar med mera.

Övrigt

Tänk på att:

Inte använda parfym eller andra dofter som kan vara allergiframkallande.

  • Ditt/dina barn ska vara frisk/-a när ni besöker oss för att minska risken att smitta andra.

En gång i månaden har vi personalmöte. Då öppnar vi först 13.00. Toaletten är dock tillgänglig från klockan 09.00.

Datum för personalmöten våren 2021: 2 juni

Hitta hit

Uppdaterad