Exteriörbild av öppna förskolan Hjortgläntan, ett lågt hus med sedumtak och lekplats utanför.

Öppna förskolan Hjortgläntan

Trollhättevägen 5

Visa på karta

Hjortgläntans öppna förskola är en mötesplats för föräldrar med barn 0–5 år som inte är inskrivna i förskola. Välkommen till en gemenskap med andra små och stora i en barnvänlig miljö! Verksamheten är kostnadsfri.Fakta

Typ av service
Öppen förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss

Intill sandlådan finns ett bakbord med plats för rullstol.

Om ikoner för tillgänglighet

Aktiviteter

På öppna förskolan kan du träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter, sjunga och leka med ditt barn. Här kan du också få stöd och ställa frågor som handlar om att vara förälder.

Sångstund klockan 10.30 och 14.00 varje dag. (Tiderna kommer att justeras när verksamheten genomförs inomhus.)

Inne- och utemiljö

Antalet deltagare är av utrymmesskäl begränsat till tio vuxna plus medföljande barn.

Verksamheten bedrivs i Hjortgläntans parklek. Utemiljön är anpassad för barn i alla åldrar och där finns tillgång till lekmaterial såsom sandleksaker, bollar, käpphästar med mera.

Övrigt

Tänk på

  • Att inte använda parfym eller andra dofter som kan vara allergiframkallande.
  • Att ditt barn ska vara friskt när ni besöker oss för att minska risken att smitta andra.

Personalmöten

En gång i månaden har vi personalmöte. Då öppnar vi först klockan 13.00. Toaletten är dock tillgänglig från klockan 09.00.

Hitta hit

Uppdaterad