En kvinna som sitter tillsammans med ett barn vid ett bord.

Fagersjös öppna förskola

Havsörnsgränd 6

Här kan du tillsammans med ditt/dina barn 0-6 år vara i en trygg och pedagogisk miljö, delta i aktiviteter och uppleva spännande möten. Hos oss har du möjlighet att att byta erfarenheter med andra besökare samt få råd och stöd i ditt föräldraskap.

Fakta

Typ av service
Öppen förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Aktiviteter

Här kan du och ditt barn träffa nya vänner. Du kan delta i sångstunder, rörelse, skapande verksamhet, leka, läsa böcker och samtala. Verksamheten är gratis, ingen föranmälan behövs. Vi har sångstunderna klockan 10.30.

Öppna förskolan samarbetar med Farstas stadsdelsmammor. Stadsdelsmammorna talar förutom svenska även arabiska, swahili, engelska och tigrinja.

Inne- och utemiljö

Lokalen är anpassad för barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna.

Måltider

På öppna förskolan kan du värma medhavd mat samt köpa fika till självkostnadspris.

Mer om oss

Övrigt

Öppna förskolan finns i samma hus som Mötesplats Fagersjö och vi delar lokaler med parkleken Måsen och Fritidsgården i Fagersjö.

FöS (Föräldraskap i Sverige) Föräldrastödsutbildning – onsdagar klockan 09.30–12.00.

Hitta hit

Uppdaterad