Zeinebs Pleader

Byälvsvägen 12

Visa på karta

Välkomna till familjedaghemmet Zeinebs Pleader. I vår verksamhet har vi framförallt två fokus; närhet till natur och öppenhet för olika kulturer och språk. Daghemmet är fristående pedagogisk omsorg med egen lokal och tillhörande lekplats och trädgårdFakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
10

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos Zeinebs Pleader är alla barn välkomna. Vår verksamhet har framförallt två inriktningar och det är närhet till naturen och en öppenhet för olika kulturer och språk.

Zeinebs Pleader har tillgång till en trädgård där vi varje år odlar grönsaker, bär och örter. Genom odlingen och närheten till skogen i Nacka reservatet ser jag till så att barnen förstår naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Språk och kultur är den andra centrala delen av min verksamhet. Jag vill uppmuntra och stimulera varje barns språkutveckling och intresse för olika kulturer eftersom jag vill lära barnen att ha respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Jag vill lära barnen att ta hänsyn till andra människor och samtidigt förstå att de har ett egenvärde som individer. Jämställdhet och jämlikhet är ledande ord i min verksamhet. Jag vill att alla barn ska känna sig värdefulla och delaktiga.

För att uppnå läroplanens mål är det mitt ansvar att försöka fånga alla ögonblick där lärandet är möjligt. Både spontana och planerade ögonblick. Därför försöker jag i så stor utsträckning som möjligt att stärka barnen i leken, i odlingen och i andra aktiviteter genom att tillföra nya idéer, material och ord för att utveckla lärandet och för att barnen ska ha de bästa förutsättningarna att gå vidare till en ny verksamhet när tiden hos mig är slut.

Inne- och utemiljö

Förutom min lägenhet har vi även tillgång till en lokal där vi spenderar mycket tid. Lokalen har två stora lek- och aktivitetsrum, en stor matsal och kök, ett vilorum, två toaletter och ett skötrum. I direkt anslutning till lokalen finns det en yttre lekplats och en trädgård. Ca 500 meter från lokalen och lägenheten ligger Nacka reservatet där vi har tillgång till skog och vatten.

Kost och måltider

Mat är en central del av verksamheten och jag lagar allting själv. Jag tycker att det är viktigt att barnen får en balanserad och hälsosam kost och jag försöker att välja ekologiskt och hållbart så mycket som jag kan. Jag tycker att det är kul att laga mat och att introducera barnen till mat från olika kulturer som de kanske inte får hemma. Jag har tillgång till två kök och jag kan anpassa maten efter olika kosthållningar. Vegetarisk mat eller mat efter religiös uppfattning är inget problem.

Mål och vision

Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten och jag arbetar aktivt med att nå målen på ett kreativt sätt.

Genom leken strävar jag efter att uppmuntra lärandet. Barn söker kunskap genom leken och i vardagliga situationer. Det är därför mitt ansvar att försöka fånga alla ögonblick där lärandet är möjligt. Jag strävar också efter att lyssna in barnens egna önskemål och idéer för att de ska känna sig delaktiga i verksamheten och få en positiv uppfattning om sig själva.

Jag vill att min verksamhet ska vara demokratisk och främja barnens utveckling och lärande. Barnen lär sig att ha respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Jag vill lära barnen att ta hänsyn till sin omgivning och samtidigt förstå att de har ett egenvärde som individer.

Även språket är en central del av min verksamhet och barnens identitetsutveckling. Jag vill uppmuntra och stimulera varje barns språkutveckling och intresse för språket. Jag lägger därför stor vikt vid att uppmuntra barnens modersmål såväl som det svenska språket.

Dessa tre aspekter är grundläggande för att uppnå läroplanens mål.

Exempel på aktiviteter för att nå målen:

- Genom odlingen lär vi oss om naturens kretslopp och väcker en lust för att leka och lära sig om omgivningen.

- Genom rytmiken stimulerar vi motoriken och kroppsförståelsen.

- Genom att träffa andra barngrupper, delta i kulturevenemang och genom att stimulera språket lär vi oss om mångfald och öppenhet.

Särskilt stöd och behov

Vi har möjlighet att ta hänsyn till olika allergier och kosthållningar. Om ett barn skulle behöva särskilt stöd så kan vi ta in extra resurser för att bistå det barnet. Det är viktigt för mig att alla barn känner sig delaktiga i verksamheten oavsett behov och förmåga.

Mer om oss

Nytt för i år är att vi har adopterat en höna och ingår i ett projekt för att bygga ett hönshus tillsammans med en lokal förening. Vi kommer även att vara med i ett program för bild- och tema och ett program för rytmik i kulturskolan. Tillsammans med andra familjedaghem i området har vi sagostund i Bergholmstorpet.

Varje år går vi en kurs i hjärt- och lungräddning och i brandsäkerhet.

Vi har tillgång till Ipad och högtalarsystem.

Hitta hit

Uppdaterad