Illustration - barn påväg till förskola

Småänglarnas familjedaghem

Åsgärdevägen 47

Visa på karta

Verksamheten sker i mitt hem, närområdets lekplatser, grönområden och skogspartier. Jag samarbetar med andra dagmammor i området, som hjälper till vid sjukdom och semester.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnen ska känna sig trygga, bli självständiga, lära sig och utvecklas i en trygg miljö. Verksamheten anpassas efter barnens ålder (1–5 år) och särskilda behov om de har några. Utvecklande lekar, musik och dance samt temadagar som sker både inne och utomhus.

Glädje är en viktig del för mig, både i mitt personliga liv och i mitt arbete med barnen. Jag är en leende glad människa av naturen och i mitt arbete med barn så står glädjen i centrum på så sätt att jag deltar i barnleken, pratar och håller barnen ofta i min famn så att de inte bara får göra aktiviteter, utan även får kärlek.

Jag är väldigt mån om att ha en två-sidig, och rak kommunikation med er föräldrar. Angelägen information om det som är pågående i varje barns situation ger er som föräldrar och jag som dagmamma bästa förutsättningar att tillgodose varje barns individuella behov.

I vårt arbete så är det ett krav att vi samarbetar med närliggande dagverksamhet för att kunna samordna gemensamma aktiviteter vi bör även ha tillgång till en vikarie vid behöv.. Alla änglar är självklart välkomna att söka hos mig, men i och med att dagverksamheten sker i så små grupper och bedrivs i stora delar i vårt hem så måste jag känna efter så att gruppen fungerar ihop, så väl åldersmässigt som i karaktären så att alla kan trivas och få den uppmärksamhet som de så väl behöver och förtjänar, därför så kan det hända att en ängel inte fungerar i just min grupp. I så fall så hänvisar jag till mina goda kollegor i närheten.

Inne- och utemiljö

Lokalen är barnsäkert, och bra utrymme, finns hiss, gården är stor och finns gunga rutschkana, sandlåda, grön miljö, vi har skog nära oss som vi besöker ofta. Vi har även lyckan att ha tillgång till så väl parker som andra fina skogspartier i närområden som lämpar sig väl till utflykter.

Kost och måltider

Här på Småänglarna, så får barnen hemlagad mat och färsk frukt varje dag, utan undantag. Jag lagar maten hemma i mitt kök, och jag gör näringsrik mat alltid med mycket grönsaker på sidan. Föräldrarna uppskattar min mat mycket.

Mål och vision

Min önskan är att föräldrarna och barnen ska vara trygga med mig och min omsorg.

Föräldrarna lämnar trots allt det bästa de har i min vård och då är det viktigt att de känner sig trygga med verksamheten och att de känner sig delaktiga i utformningen av den.

(Verksamheten ska vara rolig, trygg och och lärorik för alla barn som deltar i pedagogiska planeringen.) Viktigt är att barnen känner sig trygga och för att bygga upp denna trygghet krävs rutin.

Jag kommer att sätta upp tydliga regler och kommer att skapa goda rutiner så att varken barn eller deras föräldrar behöver tveka på vad som gäller med mat, vila och så vidare. Verksamheten hålls på en jämn och bra nivå. Detta kommer att ske i samråd med föräldrarna.

Barnen ska vara vänner, respektera varandra och visa omtanke om varandra.

Att barnen känner att alla är lika värda och att ingen lämnas utanför.

Att hela tiden genom dagliga samtal och rollspel få alla att vara vänner med varandra och ha en sund och bra relation i gruppen.

Att barnen känner att alla är lika mycket värda och att ingen lämnas utanför, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, eller funktionsnedsättning.

Att alla känner sig älskade för den personen man är och behandlar varandra med respekt.

Hitta hit

Uppdaterad