Barn i skogen

Östergårdens familjedaghem

Östergårdsvägen 6A

Visa på karta

Jag har en åldersblandad grupp och verksamheten präglas av kreativitet, utmaningar, stimulans och glädje. Barnens utveckling och trygghet är i centrum och de utvecklas i egen takt så att deras minnen från förskolan blir positiva och roliga.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6
Webbplats
http://www.ostergarden.eu/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vara delaktig i vardagssysslor = vardagspedagogik. Kamrater att leka med i den lilla gruppen. Fler kamrater när vi ibland träffar ortens övriga familjedaghem. Teater och musikupplevelser samt besök på museum. Trygg bra barnomsorg. Alla barn får välja ut sina favoritböcker till verksamheten. Vi besöker också det lokala biblioteket varannan vecka.

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs i enskild regi i hemmiljö. Barnen har flera rum att tillgå i fastigheten: dockvrå, pysselrum och lekrum med mera.

Vi vistas ute flera timmar per dag. Varje dag är vi ute. Antingen i skogen, lekparken eller på vår gård. Vi vistas ute flera timmar per dag. Vi har en stor gård med rutschkanor, sandlåda, gungor, lekbåt, planteringar. Oftast äter vi lunch och mellanmål ute också. Vi badar några gånger per år i simhall. På vinterhalvåret åker vi skridskor på Mellangårdens IP.

Kost och måltider

På Östergården serveras hemlagad mat gjord på ekologiska råvaror. Vi tänker på miljön och använder oss bara av varor som på ett eller annat sätt är godkända som ekologiska. Våra rester skickas till kompostering.

Mål och vision

Verksamhetsidé

Verksamheten skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran, och lärande bildar en enhet.

I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas.

Vår värdegrund

Här vill vi skapa en miljö där alla, såväl stora som små, ska känna sig delaktiga och viktiga.

En plats där varje enskilt barn skall bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå.

En plats som är så trygg att man vågar göra misstag för att lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet skall bli.

Jag vill skapa en verksamhet där vi arbetar tillsammans med hemmet mot gemensamma mål och där barnets olika världar kompletterar varandra och skapar en helhet.

Jag vill hjälpa barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende i ryggsäcken och en stor lust att utvecklas på sin väg genom livet.

Jag vill ge varje barn utrymme och övning nog så att de så småningom själva ska kunna bemästra sin vardag.

Jag vill också ge all barn möjlighet och verktyg att släppa fram och bejaka den starka drift att utforska, lära och utvecklas som finns inom varje barn, oavsett ålder.

Hos mig är det självklart att alla är lika mycket värda. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, kultur eller särskilda behov.

Hitta hit

Uppdaterad