Badande barn

Marjattas Familjedaghem

Dorpatsvägen 13

Visa på karta

På Marjattas Familjedaghem når vi kunskap, uttrycker oss på olika sätt och skapar tillsammans genom estetiska lärprocesser.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi samtalar mycket om allt och det verbala uttryckssättet stöds och uppmuntras av personalen. Närvarande vuxna hjälper barnen att tala med varandra även i konfliktfyllda situationer. Vi har vissa filosofiska influenser i vårt sätt att arbeta. Barnen uttrycker sig verbalt och språket utvecklas genom de dagliga samtalen.

Inne- och utemiljö

Verksamheten drivs i en villa och vi har tillgång till mångsidig lekmaterial, mycket böcker (vi lånar fler på bibliotek), material till skapande som barnen även själva kan plocka fram. På gården har vi redskap för lek och rörelse som vi anser är viktigt för barnen. Vi har en lekstuga och bord och bänkar för lek och måltider ute när vi så önskar. Det spelas bandy, fotboll och cyklas på gården.

Kost och måltider

Maten är både hem - och vällagad. Näringsriktig och mångsidig. Mycket grönsaker både tillagade och färska erbjuds varje dag. Min man Bakari är kock och lagar ofta mat till oss. Vi äter en del ekologiskt och strävar mot att utöka den delen av kosthållningen ytterligare. Barnen äter vegetarisk mat flera gånger i veckan. Inköpen planeras så att råvarorna alltid håller hög kvalité och säsongens grönsaker och frukter serveras till barnen.

Mål och vision

Vi följer Läroplanen och Stadens riktlinjer för pedagogisk omsorg. Den pedagogiska visionen är att barnen på verksamheten växer upp till individer med gott självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Vi vill att de är trygga på familjedaghemmet och erbjuds god omsorg, lärande samt en möjlighet att påverka sin vardag hos dagbarnvårdaren. Barnens lek och glädje hör till vardagen hos oss. Språket är ett viktigt område för undervisningen på familjedaghemmet. Vi arbetar aktivt mot kränkningar och diskriminering. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina åsikter och önskemål. Målet är att barnen utvecklas till empatiska och sociala personer som står stadigt på en demokratisk grund samt möter andra kulturer och traditioner med respekt.

Särskilt stöd och behov

Vissa av barnen har allergier som vi har god kunskap om. Maten är vegetarisk för dem som inte äter kött. Skulle något barn behöva extra stöd så upprättar vi en plan kring detta och anlitar hjälp och stöd vid behov om inte vår kunskap och erfarenhet kring ämnet inte räcker till. Samarbetet sker med familjen. Verksamheten utgår från att barnen är individer med olika behov och vi anpassar pedagogiken så att den stöttar och hjälper barnet i det som behövs.

Mer om oss

Vi tycker mycket om sagor, berättelser och fantasier. Barnen målar, ritar och skapar. Vi har dramalek, sjunger och dansar. Ibland spelar vi instrument. Vi samtalar om dagens händelser. Vi bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Det finns en härlig närmiljö att utforska i med skog och parker. Tomten inbjuder till lek och aktivitet. Vi går gärna på teater och andra utflykter.

Övrigt

Matresterna komposteras. Förpackningarna återvinns.

Hitta hit

Uppdaterad