Förskolans gård

Ingelas Familjedaghem

Spelviksvägen 9

Visa på karta

Mitt familjedaghem har totalt tre enheter med plats för upp till 22 barn. Stor del av undervisningen sker utomhus.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Pedagogisk förskoleverksamhet där tre enheter arbetar tillsammans dagligen i huset som kallas för Vita villan här i Örby. Tillsammans är vi fyra heltids- och en deltidsanställd pedagog. Detta ger oss möjlighet att arbeta mer åldersinriktat.

Inne- och utemiljö

Den egna gården har sandlåda, lekborg, lekstuga, kiosk, cykelbanor samt stora gröna ytor. Huset är stort och de flesta ytorna används av barnen.

Kost och måltider

Maten är hemlagad och till stor del används ekologiska och närproducerade varor.

Mål och vision

Vi arbetar för att:

 • ge barnen en god miljö som stimulerar till utveckling, lek och lärande
 • uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver stöd i sin utveckling 
 • ta tillvara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka deras tillit till den egna förmågan. 
 • utmana och uppmuntra nyfikenhet och begynnande förståelse för språk, matematik och teknik.

Mer om oss

Vi har arbetat på detta sätt sedan 2005.

Övrigt

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan och Stockholm stads riktlinjer för pedagogisk omsorg.

Vi erbjuder även

 • yoga
 • massage
 • åldersindelade grupper
 • teatrar
 • museum
 • rytmik
 • teman
 • mulleverksamhet genom Friluftsfrämjandet där vi är utbildade UR & Skur ledare

samt givetvis fri lek både inne och utomhus varje dag.

Hitta hit

Uppdaterad