Barn i skogen.

I Ur och Skur Ellas små gryn

Utvägen 20

I Ur och Skur Ellas Små Gryn är ett privat familjedaghem/pedagogisk omsorg som är beläget i Vinsta/Kälvesta. Här erbjuds barnomsorg i en trygg, glad och lärorik miljö i liten grupp med mycket utomhusvistelse

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6
Webbplats
http://www.privatdagmamma.se/ellas-sma-gryn/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ellas Små Gryn arbetar efter I Ur och Skurs pedagogik, det betyder att vi är ute större delen av dagen, oftast hela dagen. Under den kalla årstiden blir utevistelsen något kortare.
Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande. Barnen upplever sin omgivning med alla sinnen och de får vara med om saker på riktigt. Vi tycker om att vara ute och vi har roligt, vi lär oss om friluftsliv och får ta del av upplevelser i och om naturen.

Vi ägnar oss åt skapande, vi bakar, besöker biblioteket och gör större utflykter under terminen. Matematik och språkutvecklingen är en viktig del, förutom alla samtal och vardagsmatematik under dagen innehåller dagen en hel del sång, ramsor, sagoläsning och roliga matematikuppdrag.

Inne- och utemiljö

Verksamheten drivs i allra största utsträckning utomhus. Vi utnyttjar våra ”uterum” i närområdet så som skog, dike, äng och parklek för att uppnå de olika målen vi arbetar för.

Inomhusverksamheten sträcker sig i stort till måltider och/eller eftermiddagar under den kalla årstiden. Vi lyfter då även in det arbetet vi påbörjat utomhus.

Barnen har tillgång till lekrum som är utformad för både lek och skapande. En tomt som bjuder in till lek, där odlingsmöjligheter, bärbuskar och fruktträd finns.

Kost och måltider

Maten som serveras är hemlagad, näringsrik och varierad av mestadels ekologiska råvaror. Vi tar tillvara på bär och frukt samt grönsaker från tomten och grannar.

Mål och vision

I Ur och Skur Ellas Små Gryns mål är att erbjuda en barnomsorg i en liten och trygg miljö där alla blir sedda, hörda och bekräftade. Viktiga delar av verksamheten är även att lära barnen att lyssna på och respektera sina kompisar, samt att visa hänsyn för varandra.

Barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje när de vistas hos mig.

Målet är att förmedla kunskap genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen. Leken i naturen är ett viktigt redskap som utvecklar barnets fantasi, språk och sociala samspel. Upplevelsebaserat lärande är en viktig del av min verksamhet och jag vill se att den genomsyrar så gott som allt vi gör. Jag låter barnen få tid på sig och verkligen uppleva alla de saker de upptäcker.

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ligger till grund för utformningen av planeringen av den pedagogiska verksamheten. Detta uppnås genom att jag som pedagog är lyhörd för barnens tankar och idéer och uppmuntrar barnen att fatta beslut efter egen förmåga. På så sätt skapas nya teman/projekt.

Hitta hit

Uppdaterad