Barn

Familjedaghemmet Villastaden, Madeleine Gjörling

Vidholmsbackarna 69

Visa på karta

Här får barnen en trygg pedagogisk lekmiljö med generösa ytor i villan som ligger nära Riddersviks naturområden, busshållplats samt Hässelby Villastads skola.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6
Webbplats
http://www.gjorling.se/villastaden/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Familjedaghemmet Villastaden blir ditt barn en viktig del av en mindre grupp som får leka, lära och utvecklas tillsammans. Det finns stort utrymme att lyssna, samtala och verkligen lära känna barnen. En mindre grupp innebär en ökad flexibilitet, man kan planera efter väder, barnens önskemål och vidga deras vyer geografiskt och socialt. Jag ser en stor fördel i ett nära samarbete med barnens föräldrar och att kunna berätta för dem hur barnen har haft det under hela dagen. Vi är mycket utomhus så ofta som vädret tillåter vilket är gynnsamt för barnens hälsa och rörelse. Vi har bland annat. utomhuspedagogik i form av Knytte och Trulsa i skogsmiljö. Vi använder oss av kreativa uttryck såsom sång, dans, gymnastik, måla och pyssla. Vi arbetar ofta kring teman (exempelvis trafik, vatten, insekter och så vidare) samt följer årstider och traditioner. Vi gör ofta utflykter till parklekar, 4H-gårdar och naturområden. Vi gör även regelbundna besök till biblioteket, teater och museum med mera. Samarbete med allmän deltidsförskola (lekis) för 4-5 åringar erbjuds. Empati, egen utveckling och glädje är tre nyckelord för mig i mitt arbete med barnen.

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs på Vidholmsbackarna 69 och har en egen entré och tillgång till rymliga och gynnsamma lekytor. Hela husets nedervåning är inrett efter verksamhetens behov. Med två stora lekrum, rymlig hall med barnens egna krokar och hyllor samt minikök och toalett. I lekrummen finns gott om pedagogiska leksaker, material till pyssel, dockvrå/lekkök, byggklossar, bilbanor/bilar, lego, utklädningskläder med mera.

Kost och måltider

Maten i familjedaghemmet är alltid hemlagad i eget kök, mycket ofta väljs ekologiska produkter. Vi varierar måltiderna under veckan och har hela kostcirkeln i beaktande. Maten lagas i regel på morgonen och förvaras i värmebehållare, som vi ofta tar med och äter ute i naturen.

Mål och vision

Familjedaghemmet arbetar med utgångspunkt ur Lpfö-98; "Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen". "Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande". Verksamhetens pedagogiska omsorg utgår från barnens individuella behov, ålder samt förmåga att utvecklas. Barnens upptäckarglädje och nyfikenhet uppmuntras för att främja den fortsatta lusten att lära. Barnen ska känna sig trygga i gruppen och med den pedagogiska ledaren. Miljön, såväl inne som ute är utformad på ett trivsamt och lärorikt sätt. I samråd med barnen och enligt verksamhetsplanen bedrivs den dagliga omsorgen med pedagogisk eftertanke.

Barnens språkutveckling, motoriska färdigheter, naturvetenskapliga begrepp samt samarbetsförmåga tränas dagligen i form av exempelvis sång, dans, rim och ramsor, experiment, pyssel, rollekar och tema arbete. Då familjedaghemmets pedagogiska omsorg bedrivs i mindre grupp, kan de individuella behoven tillgodoses och lärandet kan utvecklas/ stimuleras på ett närvarande sätt.

Barn lär sig och tillgodoser kunskap på olika sätt, varför vi tycker det är viktigt att barnens olika sinnen stimuleras. Lyssna, titta, känna, smaka och göra själv är olika sätt att främja lusten att fortsätta lära. Nya arbetssätt och temaarbeten ger nya infallsvinklar och stimulerar barn och såväl pedagog med exempelvis hjälpmedel som Ipad med mera.

Särskilt stöd och behov

Vid allergier tillämpas åtgärder/handlingsplan i form av speciell kost och information. Har genom åren haft dagbarn som är laktosintoleranta, nöt och ägg allergiker. Astma och pollenallergier har även förekommit.

Mer om oss

På övervåningen finns även tillgång till större kök, vardagsrum samt utgång till inhägnad trädgård. I anslutning till trädgården finns en skogsdunge för utomhuslek, samt sandlåda, låtsaskök, lekbilar, samt fotbollsmål.

Familjedaghemmet drivs av Madeleine Gjörling, utbildad på lärarhögskolan och Stockholms universitet i bland annat pedagogik, språkinlärning, mångkultur, drama och musik. Madeleine har mångårig erfarenhet av arbete inom barnomsorg.

Övrigt

Vi utgår från demokratiska värderingar i enlighet med skollagen och Lpfö. Vi tar hänsyn och respekterar varandra exempelvis turtagning, inte viska och så vidare. Vi övar på att lyssna och även uppmuntra till att berätta, exempelvis om helgen. Vi har som mål att barnen ska känna sig sedda varje dag och vi talar om deras lika värde, flickor såväl pojkar, olika ursprung och förutsättningar. Vi kan olika och det är det som gör oss unika. Vikt läggs vid gränssättning, att lära hur man uppträder och själv vill bli bemött.

Hitta hit

Uppdaterad