Barn leker på is.

Familjedaghemmet Renates Hus

Enbuskegränd 8

Visa på karta

Mycket utevistelse. Pedagogik och vikariesamarbete med andra kollegor. Allmänförskola erbjuds för 4-5 åringar i mån av plats. Är pedagogutbildad (idrottslärare). Jag bor i villa med lekrum och trädgård. Djur och rökfri miljö.



Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag utgår från att barn är kompetenta och kan själva med vägledning av mig. låter den fria leken ta stor plats. Vi har mycket utevistelse året om, barnen lär känna sin hembygd. Vi besöker olika parklekar, går till skogen, strandbad, bibliotek och självklart också hem till mig eller en kollega. Vi går också till badhus ibland för att träna vattenvana i bassäng och dusch samt av och på klädning. Jag vill också lära barnen att vara en bra kamrat, turtagning, ta hänsyn till andra människor och tala vänligt till varann.

Tillsammans med mina kollegor har vi en fast verksamhet i skogen varje vecka, höst och vår. Då pratar vi om naturen, djuren, årstiderna har en sångstund, ibland något enklare pyssel och äter vår matsäck. Vi har också tillgång till kyrkans lokaler varannan onsdag - Onsdagsklubben. där är vi tillsammans så att barnen bättre lär känna kollegorna och deras barn. Vi äter, leker har en sångstund och firar våra egna traditioner. Gemensamt med en större grupp dagmammor har vi en idrottsdag, en maskerad utomhus och midsommarfirande.

Inne- och utemiljö

Vi bor i en villa vid en vändplan, ett lugnt område med lite biltrafik. Vi har en stor barnanpassad tomt med plats för lek och vila. Huset har en stor hall, stort kök och ett lekrum. Jag har börjat plastsanera och har mycket träleksaker. I köket finns det plats för att spela och pyssla när måltiderna är avklarade.

Kost och måltider

Jag serverar frukost till tidiga barn två mellanmål, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Lunchen gör jag själv och har en varierad kost.

Mål och vision

Barns utveckling. Jag vill sörja för att barnen i min grupp känner sig trygga i sin identitet, känner lust och nyfikenhet att leka och lära, känner självständighet och tillit till sin egen förmåga. Kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter. Förstå rättigheter och skyldigheter och ta ansvar för gemensamma regler.

Barns inflytande. Jag vill hjälpa barnen utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så de kan påverka sin situation. Ta ansvar för sina egna handlingar och för sin närmiljö. Förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matematik. Utveckla barnets förmåga att få förståelse för rum, form, läge, och riktning. Utveckla förståelse för mängd, antal, ordningstal och talbegrepp. Utveckla förståelse för tid och förändring.

Naturkunskap och teknik. Utveckla ett intresse och få förståelse för sambanden i naturen - hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Bygga med hjälp av olika tekniker, material och redskap - skapande förmåga.

Språk. Tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Få ett nyanserat talspråk och ökat ordförråd. Berätta och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Hitta hit

Uppdaterad