Barn i skogen

Familjedaghemmet Minnestjärnorna

Svartviksslingan 43

Visa på karta

Familjedaghemmet Minnestjärnorna är ett fristående familjedaghem som drivs av Åsa Dunemyr. Jag har en åldersblandad grupp på cirka 5 barn i hemmiljö, med samarbete med andra dagbarnvårdare i Minneberg/Traneberg med ett väl fungerande vikariesystem.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag heter Åsa Dunemyr, är utbildad grundskollärare och har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2007. Forskningen visar att barn mår bra av att vistas utomhus, både hälsomässigt och för den motoriska utvecklingens skull och därför är jag ute mycket med barnen. Vi håller ofta till i naturen och i olika parker och barnen får, så länge vädret tillåter, leka, äta och pyssla ute.

Jag samarbetar med de andra dagbarnvårdarna i området och vi har vikariesystem och gemensamma aktiviteter, såsom till exempel naturutflykter, sångstunder och rörelselek för barnen.

Eftersom jag är utbildad svensklärare jobbar jag mycket med barnens språkutveckling – vi pratar mycket om det vi ser och möter i vår vardag och har ofta lässtunder tillsammans.

Inne- och utemiljö

I mitt hem finns ett lekrum där jag har leksaker, böcker och pyssel anpassat för olika åldrar och intressen, så att barnen kan använda sin kreativitet och fantasi. Utomhus finns Minnebergs fina lekgårdar och närhet till skog och olika parker, såsom Tranebergsparken och den ekologiska lekparken på Vidängsvägen.

Kost och måltider

För att föräldrarna ska veta vad deras barn äter, så skickar jag ut veckovis matsedel. Jag tycker att det är viktigt med bra, varierande och näringsrik mat och försöker därför använda ekologiska matvaror så ofta det går när jag lagar mat. Jag serverar mycket grönsaker till måltiderna och har daglig fruktstund.

Mål och vision

Jag jobbar utifrån förskolans läroplan och min pedagogiska vision är att barnen ska utveckla ett rikt ordförråd och bli trygga individer med bra självkänsla, empatisk förmåga och god social kompetens efter sin ålder. Jag anser att det banar väg för ett nyfiket och lustfyllt lärande och gör barnen väl förberedda inför skolstart.

I mitt arbete med barnen är jag ute mycket i naturmiljöer och lekparker för att främja deras hälsa och motoriska utveckling. Jag värnar barnens fria lek, så att deras fantasi, kreativitet och sociala förmåga utvecklas. Jag läser ofta med barnen och vi pratar tillsammans om det vi ser, hör och upplever. Vi besöker bibliotek, teatrar och museer för att barnen ska få kunskap om vår historia, kultur och omvärld. Att alla barn blir sedda och hörda är viktigt för mig och de får vara med och påverka inom de olika teman vi jobbar med under året.

Hitta hit

Uppdaterad