Barn och pedagog sitter på en filt, tittar i en bok.

Familjedaghemmet Månstrålen

Pungmakargränd 3

Visa på karta

Jag heter Marijana Marasovic Ahlstedt och driver mitt familjedaghem i en villa i Mälarhöjden. Jag arbetar aktivt tillsammans med flera andra familjedaghem i området, så att barnen flera gånger i veckan ges möjlighet att möta andra barn och vuxna.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
12
Webbplats
http://manstralen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I min verksamhet har jag valt att fokusera på vardagspedagogiken. Barnen ska känna trygghet, empati och lära sig samspela med andra barn och vuxna samtidigt som deras självständighet och nyfikenhet står i fokus. Även om barnens behov står i centrum är det viktigt att få chans att lära sig det sociala samspelet och att respektera inte bara sina egna behov utan även andras. I och med att jag har en blandad åldersgrupp (1–6 år) behöver barnen tidigt lära sig att alla har olika förutsättningar och att dessa måste respekteras. Barnen möts upp där de befinner sig i utveckling och kan följa sina egna intressen och lära av varandra. Jag arbetar aktivt med flera familjedaghem. Vi arbetar då med olika aktivitetsgrupper som både är åldersindelade och åldersblandade barngrupper så som, naturgrupper, mattegrupper, språkutveckling samt 6-årsgrupper.

Genom att barnen i mitt familjedaghem får delta i vardagliga aktiviteter tillsammans med vuxna och barn i olika åldrar skapas förutsättningar och samtal för lärande och eget ansvar. Konkret innebär det till exempel att barnen tar fram material som de vill arbeta med, har egna arbetsböcker som de fyller i, i egen takt och på egna villkor. Barnen i de äldre åldrarna lär sig ofta av eget intresse att bland annat skriva och räkna.

Inne- och utemiljö

Inomhus har allt material har sin plats som gör det lättare för barnen att självständigt välja lek eller annan aktivitet.

Barn har stort rörelsebehov, därför brukar vi vara utomhus flera timmar om dagen om vädret så tillåter. Vi är aktiva med yoga, gymnastik, skridskoåkning, pulkaåkning och annat.

Tillsammans utforskar vi vår närmiljö där barnen efter eget intresse får lära sig om olika kretslopp (fotosyntes, återvinning, djur och miljö) för att ge en ansvarskänsla för omgivningen och miljön.

Kost och måltider

Maten är hemlagad och är näringsriktig. Jag strävar efter att servera så mycket ekologisk mat som möjligt. Jag som pedagog äter oftast tillsammans med barnen vilket leder till att det blir väldigt intressanta samtal och språkutvecklings möjligheter. Barnen får hjälpa till att duka fram och duka av efter varje måltid.

Mål och vision

Min vision för min verksamhet är att varje barn ska ha/få kunskap om sig själv och att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och att känna empati för andra.

Hitta hit

Uppdaterad