ok

Familjedaghemmet Kakmonstren

Kexvägen 12

Familjedaghemmet Kakmonstren är ett Familjedaghem i Sköndal som drivs som enskild firma. Verksamheten består av en mindre barngrupp på max sex barn där man kan känna sig trygg i hem miljö. Bor i villa med inhägnad tomt. Har tre egna barn i tonåren.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag samarbetar med andra dagbarnvårdare i området. Vårt gemensamma fokus ligger på mycket utevistelse, lek i naturen som stimulerar barnens fantasi och bidrar bland annat till en friskare barngrupp. Vi har diverse aktiviteter ihop som skogsgrupper, teater, sång och utflykter.

Inne- och utemiljö

Hos mig har barnen ett lekrum där jag har diverse leksaker som byts ut och kontrolleras flera gånger per år. Pedagogiskt material och diverse pyssel. Vi är oftast ute i olika parker men har en inhägnad tomt med Lekhus, studsmatta och en hel del andra leksaker. Grönområden runt området och fem minuters promenad till en stor grön park med bland annat multiplan och lekhage.

Kost och måltider

Frukost, lunch och mellanmål serveras varje dag på fasta tider och med näringsrik kost, mestadels utomhus men även inomhus. Barnen deltar genom att hjälpa till och förbereda, duka och ibland baka.

Mål och vision

Min vision är att bedriva barnomsorg i hem miljö med en mindre barngrupp där barnen erbjuds en varierad och utvecklande verksamhet som bygger på trygghet, trivsel, glädje, delaktighet, respekt och kvalitet. Vi uppnår läroplanens mål genom att bland annat

  • Ha en trygg miljö i hemmet och utevistelse
  • Verka för att barnen upplever stimulans och utveckling
  • Veckoaktiviteter
  • Kurser och utbildningar, till exempel hjärt- och lungräddning
  • Uppföljning av verksamhet
  • Daglig dialog med föräldrar
  • Låst Facebooksida där föräldrar får följa sina barn dagligen med information och bilder

Hitta hit

Uppdaterad