Barn i skogen

Familjedaghemmet Imse Vimse

Kusevägen 3

Visa på karta

Familjedaghemmet Imse vimse bedrivs i privat villa med inhägnad tomt mitt i Sköndals villaområde. Fokus ligger på att ge barnen en trygg tillvaro i hemmamiljö med fokus på deras utveckling och mycket uteaktiviteter.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Min verksamhet bedrivs med fokus på mycket uteaktiviteter för att stimulera barnens kreativitet och ge dem en tillvaro fylld med upplevelser. Jag tror på att mycket tid utomhus ger friskare och piggare barn. Jag samarbetar med andra dagbarnvårdare i området för att barnen också skall umgås i större grupper. Exempel på gemensamma aktiviteter är Knopp, Knytte och Mulle, utflykter till parklekar i andra områden, besök på teater med mera.

Inne- och utemiljö

Inomhus har barnen ett eget dedikerat lekrum med en mängd leksaker och pedagogiskt material. Leksaker och annan utrustning byts löpande ut för att det skall vara uppdaterat och enligt senaste snitt både pedagogiskt och säkerhetsmässigt. Det finns stor tillgång till rit- och pysselmaterial för att barnen skall ha möjlighet att vara kreativa och utveckla sin finmotorik. Innemiljön städas dagligen och all trasig utrustning byts omedelbart ut för barnens säkerhet.

Kost och måltider

Frukost, lunch och mellanmål serveras på fasta tider med näringsrik och varierande kost. Vi äter både utomhus och inomhus beroende på dagens aktiviteter. Barnen deltar genom att duka inför måltid, och ibland bakar vi till exempel bullar och kakor. All mat är hemlagad från grunden.

Mål och vision

Min vision är att bedriva barnomsorg i hemmiljö med en liten barngrupp där barnen erbjuds en varierande och utvecklande verksamhet som bygger på trygghet, trivsel, glädje, delaktighet, respekt och kvalitet.

Målen skall uppnås genom att,

  • Vistas i en trygg miljö i hemmet och utomhus
  • Verka för att barnen upplever sig stimulerade och att de utvecklas
  • Ha återkommande veckoaktiviteter
  • Föra en daglig dialog med föräldrar
  • Delta löpande i kurser som utvecklar mig som dagbarnvårdare
  • Löpande följa upp verksamheten och utveckla den
  • Erbjuda föräldrar att ingå i en sluten Facebooksida där jag delar våra upplevelser och aktiviteter dagligen

Mer om oss

Utomhus har barnen möjlighet att leka på cirka 300 kvadratmeter gräsyta som är helt inhägnad utan risk för att barnen kommer i kontakt med biltrafik. På tomten finns en lekstuga och till exempel dockvagnar och Bobby-Cars och mycket annat. Utrustning för vattenlek finns tillgängligt för barnen varma sommardagar. Tomten är plan och en säker plats för barnen att vistas på.

Inför större helger som påsk och jul så pysslar vi alltid med saker som anknyter till den tiden.

Övrigt

Familjedaghemmet ligger på en återvändsgata med endast 10 villor med stora grönområden i omedelbar närhet. Vi rör oss mestadels på gångvägar utan biltrafik när vi går till närliggande lekplatser och andra aktiviteter.

Vi har två egna barn i tonåren och jag har varit verksam sedan 2004.

Hitta hit

Uppdaterad