Grafik på förskola, barn och lekplats.

Familjedaghemmet Grus Grus

Svartviksslingan 96

Visa på karta

Familjedaghemmet Grus Grus grundades år 2000 och drivs i enskild regi av Lena Bengtsson. Verksamheten drivs i hemmiljö i Minneberg. Jag är ute varje dag i alla väder med mina dagbarn. Vi är i skogen, parken eller leker på gården.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamhetens grund är utomhuspedagogik och fri lek.En vanlig dag börjar med att vi är ute från ungefär klockan 8:30, vi äter lunch inne och på eftermiddagen går vi ut igen. Barnen ges då tid för fri lek, som ju är ett viktigt sätt att utvecklas socialt på. Vid fri lek övas även förmågor som turtagning, fantasi Maten är hemlagad med ekologiska råvaror i möjligaste mån.

Barngruppen består av 4–5 barn, en lagom stor grupp för att alla ska bli sedda vilket gör att alla får en trygg plats i gruppen. Mitt mål är att barnen ska få en stabil grund att stå på och våga tro på sig själva.

Ett samarbete med andra dagmammor är en självklarhet och vi har ett väl fungerande vikariesystem. Jag samarbetar med S:t Ansgars förskola, dit de barn som är 4 och 5 går. En tradition varje vår är att ha en mamma- respektive en pappamiddag och på hösten har jag en familjemiddag för alla barn och vuxna. En annan tradition är att ha gemensamt Lucia-firande tillsammans med dagmammorna i området.

Jag värdesätter ett gott samarbete med er föräldrar.

Inne- och utemiljö

Vi har en fin innergård med natur och flera olika lekplatser. På gården finns sandlåda, rutschkana.

Inomhus finns pedagogiska leksaker, spel, pussel, färg och kritor.

Kost och måltider

Maten är hemlagad i eget kök och den är i största mån ekologisk.

Mål och vision

Ur läroplanen för förskolan: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen".

Detta passar väl in med min verksamhet, och är ett av de mål som jag jobbar mot. Att vara utomhus ger goda möjligheter för barnen att samtala om och på ett lättillgängligt sätt ta sig an naturen. Att vara utomhus gör också att barnen håller sig friska och ges stor chans att öva sin grovmotorik.

Målen uppnås genom att vi arbetar efter teman kopplade till läroplanen.

Hitta hit

Uppdaterad