Illustration - barn på väg till förskola

Familjedaghemmet Druvan

Gråhundsvägen 146

Druvan består av en mindre barngrupp där alla ska känna sig välkomna och trygga. Fokus ligger på utevistelse med pedagogisk verksamhet i skog och parker i närområdet. Lek i naturen stimulerar barns fantasi och motorik och bidrar till friskare grupp.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet bedrivs mestadels utomhus vi leker mycket," barn behöver leka för att kunna lära" vi fokuserar mycket på rörelse i parker, skog och organiserad rörelse/gymnastik för att träna upp en så bra grovmotorik som möjligt.

Vi har skogsgrupper med "mini rede-inriktning" (respekt, empati, djur, etik,) skolförberedande verksamhet, allt tillsammans med flera andra familjedaghem, så när vi träffas är barnen i större grupp och träffar många jämnåriga kamrater. tillsammans försöker vi ha en daglig förmiddags samling med olika teman. Vi tränar på turtagning, samspel, lyssna på varandra, lekkoder, kommunikation/språket.

Inne- och utemiljö

Utemiljön är vårt närområde, vi är i olika parker nästan varje dag. Vi ofta våra springcyklar med som de äldre barnen tränar på, packar vagnen för utflykter tillsammans med familjedaghem vi samarbetar med. Barnen har en egen ryggsäck med ombyte och kläder efter väder. Inne pysslar vi vid bordet med skolförberedande verksamhet, åldersanpassat, finmotorik som pennhållning, färgläggning, bokstäver, siffror, matematik i form av räkning, färg och form, pussel, lego, spel, pärlor. barns eget val.

Kost och måltider

Jag lagar all mat hemma, vi äter en varierad kost med mycket smak, grönsaker och frukt. Försöker få in mer vegetarisk kost och få barnen att våga prova på nytt, att man kan missa något gott annars. Alla barnen äter väldigt bra. Vi har gemensamma luncher med våra kompisar (familjedaghemmen vi samarbetar med) både ute och inne året om, speciellt till påsk, midsommar, halloween och jul. Vi har även gemensamma grilldagar.

Mål och vision

Pedagogisk omsorg ska lägga grunden för ett livslångt lärande, vi arbetar för att barnen ska ha roligt och sukta efter kunskap så vi kan mata dem med lustfyllt lärande i olika former. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande. Barngruppen är en viktig del i utvecklande och lärande. språk och matematik använder vi oss av i alla dagliga situationer, påklädning, samling, fruktstund, tvätta händer med mera.

Mer om oss

Vill ni veta mer så berättar jag mer än gärna och svarar på frågor om verksamheten så får just du veta det du vill!

Övrigt

Samarbetar dagligen med flera familjedaghem i närområdet och har ett väl fungerande vikariesystem. Vi träffas dagligen för att barnen ska känna de andra pedagogerna lika bra, så det är lika trygga där då vi har ett väl fungerande vikariesystem.

Hitta hit

Uppdaterad