Illustration - barn påväg till förskola

Familjedaghemmet Daglyan

Ågesta Broväg 75

Visa på karta

Familjedaghemmet Daglyan erbjuder en lugn och trygg miljö i liten grupp på 6 barn. Lägger stor vikt vid utevistelse i skog och parker, rörelse samt skapande både inomhus och utomhus. Nära samarbete med två andra familjedaghem.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Bedriver stor del av verksamheten utomhus i skog/natur och parker. Rörelse är en viktig del i min verksamhet som vi utövar både utomhus och inomhus i form gympa, dans och lekar. Fri lek får stor plats i verksamheten som är viktig för barnens utveckling, lärande och kommunikation. Arbetar mycket kring trygghet, känslor och att vara en bra kompis.

Inne- och utemiljö

Jag håller till i en lägenhet med uteplats. Stora ytor för lek, skapande, läsning och vila. Ett stort lekrum med material och inredning utifrån barnens ålder, intresse och behov. Egen inhägnad uteplats med lekmaterial samt tillgång till stor innergård i anslutning till uteplatsen.

Kost och måltider

Jag lagar all mat själv oftast från grunden samt använder ekologiska matvaror så mycket som möjligt. Vi äter ofta utomhus, barnen har sin egen mattermos.

Mål och vision

Min vision är att skapa trygghet till varje barn så det kan utvecklas i sin egen takt samt väcka lust att lära och känna nyfikenhet. Att kunna visa empati och vara en god kompis och ha roligt.

Använder läroplanen för förskola LPFÖ-98 som vägledning i verksamheten och vid planering.

Att alltid sträva efter varje barns lika värde.

Hitta hit

Uppdaterad