ok

Familjedaghemmet Bagarbarnen

Mickel Bagares gränd 32

Visa på karta

Barnen är i en liten grupp i hemmiljö i ett radhus med närhet till grönområden och parklekar. Vi är mycket utomhus med fri lek och planerade aktiviteter, som Knopp, Knytte, Mulle och Minirede. Vi har även andra gemensamma aktiviteter som gymnastik.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Arbetet med djur, natur och miljö är ett prioriterat område. Jag samarbetar med flera andra familjedaghem och vi har skogsgrupper i friluftsfrämjandets anda:Knopp -Knytte och Mullegrupper. Vi jobbar på lite olika sätt beroende på barnens åldrar.

De yngsta barnen i Knoppgruppen (1-2 år) lär sig känna naturen med hela kroppen och vi ledare är medupptäckare och medupplevare. Vi bekräftar det barnen ser och sätter ord på det. Med barnen i Knyttegruppen (3-4 år) arbetar vi med två teman/termin och vi täcker in flera begrepp såsom: uppleva med sinnena, antaga och undersöka, upptäcka system i naturen med mera.

I Mullegruppen (5-6 år) arbetar vi med uppdragskort som:stubben, knoppar, haren, fotosyntesen, kretslopp med mera.

Vi har också en grupp (från 3 år och uppåt) som heter Mini-REDE. I den gruppen arbetar vi med: Respekt, Empati, Djur och Etik. Barnen får lära sig hur djur har det och vad de behöver för att må bra. Vi arbetar efter en bok med olika värdegrundsövningar.

I skolgruppen för 5-åringar arbetar vi med Kapten Reko. Det är ett koncept där barnen får lära sig varför man inte ska slänga mat och vad man kan göra för att minska matsvinnet. Vid fyra tillfällen arbetar vi med ett spel och barnen får lära sig hur mat ska förvaras och tas om hand, barnen får lära sig att man kan titta, lukta och smaka på maten och på det sättet bedöma om maten går att äta. Som avslutning träffar vi Kapten Reko på Skansen. Där får barnen lära sig kopplingen mellan mat, djur och natur.

Inne- och utemiljö

Barnverksamheten sker på nedervåningen i radhuset. Ett rum är inrett till lekrum men lek sker även i de andra rummen. Lekmaterial finns så att barnen själva kan ta fram. Ett pysselskåp är inrett i hallen. Det finns en baksida med trädgård och lekstuga.

Kost och måltider

Maten lagas i eget kök. Barnen får varierad och näringsrik kost. I mån av tillgång inhandlas ekologisk mat.

Mål och vision

Min vision är att bedriva barnomsorg i hemmiljö med en liten barngrupp där barnen erbjuds en varierad och utvecklande verksamhet som bygger på trygghet, trivsel, glädje, delaktighet, respekt och kvalitet. Arbetet sker utifrån läroplanen för förskolan Lpfö 98 där målen är vägledande i verksamheten.

  • Normer och värden, att varje barn ska bli sedd och får uppleva sitt eget värde.
  • Utveckling och lärande, verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.
  • Barnets inflytande, att barnen ska vara delaktiga och kunna påverka innehållet i verksamheten.
  • Samverkan mellan hem och familjedaghem, verksamheten är ett komplement till hemmet.
  • Föräldrar ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.
  • Detta sker genom dagliga samtal med föräldrar, utvecklingssamtal och föräldramöten.
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling, vi kvalitetssäkrar verksamheten genom att dokumentera och utvärdera arbetet vi gör.

På detta sätt uppmärksammar vi vilka utvecklingsområden som finns.


Övrigt

Familjedaghemmet Bagarbarnen drivs som enskild firma sedan 1999.

Jag följer förskolans läroplan och stadens riktlinjer för öppettider: 6.30-18.30.Samarbete sker med flera familjebarnhem i området och vikariesystem finns.

Hitta hit

Uppdaterad