ok

Barnkammaren Bersågränd 8

Bersågränd 8

Visa på karta

Verksamheten bidrar till att skapa trygga, nyfikna barn som har en tillit till sin egen förmåga och som står väl rustad för livets alla med och motgångar. Alla barn har möjlighet att vara delaktiga på sina villkor.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
5

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Den pedagogiska verksamheten skall lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar och erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande står i fokus och bildar en helhet, där barnen känner att de har eget inflytande i sin vardag här och att deras önskemål och intressen tas i beaktning.

Jag arbetar utifrån Reggio Emilia-pedagogiken där lärandet utifrån barnens intresse och förmåga står i fokus och där jag som pedagog har rollen som medforskare.

Jag arbetar utifrån ett genus perspektiv, där alla barn skall ha samma förutsättningar till utveckling och lärande utan att känna sig begränsade av sitt kön.

Jag arbetar utifrån varje barns rätt till sin egen kropp och rätten till att bestämma över sin egen kropp. Jag bestämmer själv om jag vill kramas eller inte och vi lär oss att fråga om kompisen vill ha en kram.

Verksamheten arbetar med att stimulera barnens utveckling och kunskaper inom matematik, natur, teknik och språk och som ett exempel arbetar vi med olika teman under läsåret som berör dessa ämnen.

De får även stöd i att utvecklas socialt och till att bli trygga individer med stark tro på sig själva och sin egen förmåga, att jag som pedagog visar att jag tror på dem och jag visar mig engagerad och nyfiken på hur barnen tänker och resonerar kring saker och ting.

Inne- och utemiljö

Verksamheten är i hemmamiljö men är anpassad för verksamheten där det mesta av materialet är placerat så att det det ska vara möjligt för barnen att själva ta och hämta det material de vill använda. Barnen får vara med och bestämma när nytt material ska köpas in och där tar jag också hänsyn till deras intressen.

Verksamheten saknar egen gård och är därför hänvisade till allmänna lekplatser, gårdar och grönområden i närmiljön men vi gör också utflykter till lekplatser längre bort.

Kost och måltider

Vi erbjuder frukost, lunch och mellanmål och fruktstunder. Maten som lagas i det egna köket är i huvudsak lagad från grunden med råvaror som är ekologiska och rättvisemärkta.

Måltidsstunderna är uppskattade av barnen och den ger oss möjlighet att samtala kring maten, vad vi tycker om för mat, vad vi äter idag, men också möjlighet att samtala om saker barnen tar upp och till reflektion, vad gjorde vi i förmiddagen, vad var roligast och så vidare.

Mål och vision

Inför ett nytt verksamhetsår skriver jag en verksamhetsplan. Den beskriver de åtaganden som är framtagna från vad politikerna anser är viktigt men framför allt utgår jag från läroplanen. Verksamhetsplanen utvärderas sedan i slutet av höstterminen och i slutet av vårterminen.

Jag knyter ihop barnens nyfikenhet och intressen till läroplanen och utformar våra aktiviteter utifrån vad som står i läroplanen och dess mål.

Till min hjälp använder jag mig av Stockholms stads kvalitetsindikator för att verksamheten ska synliggöras och tydliggöras och hur väl kvaliteten i verksamheten processer motsvarar läroplanens krav, men även till att stimulera till reflektioner om den egna verksamheten. Detta medför att verksamhetens utvecklingsområden synliggörs på ett mer tydligt sätt.

Verksamhetens mål och vision är att alla barn som går här skall känna sig trygga och att det alltid finns ett knä att sitta i om det skulle önskas, att alla känner en glädje att gå hit varje dag, där alla har kompisar att leka med, att alla respekterar min rätt till att få vara den jag är, där aktiviteterna upplevs som spännande, lärorika och stimulerande. Att alla bär känslan av att allt är möjligt och att jag kan och klarar av allt jag åtar mig att göra.

Att alla barn känner att de är fantastiska, underbara och unika som de är med rätten till den egna kroppen, att olikheter är en styrka och tillgång. Att alla ser det som självklart att respektera andras åsikter och känslor samt sin egen rätt att uttrycka dessa.

Hitta hit

Uppdaterad