Illustration - barn på väg till förskola

Waldorfförskolan Solvändan

Ronnebyvägen 20

Vi är en liten gemytlig strålfri förskola intill Nackareservatet i Björkhagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
12
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en Waldorfförskola som välkomnar barn från 1 år. Vi fäster stort avseende vid efterhärmning. De vuxna är förebilder i ord och handling. Vi vill under dessa förskoleår skapa en omgivning som stimulerar till lek och lustfyllt lärande. En viktig uppgift för oss är att ge barnen en god omsorg, omvårdnad och respekt.

Dagen består av ett rytmiskt växlande mellan långa perioder då det finns utrymme för fri lek och mer koncentrerade stunder då barn och vuxna samlas för till exempel sång, ramsor, rörelselekar, måltider och sagostunder. En vilostund för ro och återhämtande ingår också under dagen.

Veckorytmen innebär att särskilda aktiviteter återkommer. Årstidernas förlopp sätter sin prägel på allt vad som sker i Waldorfförskolan, det inkluderar även det praktiska och pedagogiska arbetet. Årstidsfesterna som barn och pedagoger skapar tillsammans blir festliga höjdpunkter i verksamheten, där även föräldrar är delaktiga.

Vi vistas mycket ute i vårt närområde på vår kuperade skogstomt, kolonilott och i naturen där det lustfyllda lärandet, leken och kreativiteten får utrymme.

I vår lilla trygga gemenskap med en återkommande veckorytm får barnen möjlighet att växa och utvecklas i sin egen takt, där allas egenvärde och jämställdhet bejakas. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Vi följer Stockholm stads mål och riktlinjer LpFö 18 samt Waldorfförskolans "En väg till frihet".

Inne- och utemiljö

Vi vistas ute dagligen i alla väder med bra kläder. Där finns möjlighet att såga, snickra, måla, gräva, bygga kojor, leka i lekstugan och med allt vad naturen bjuder samt att hjälpa till på kolonilotten. Stor vikt läggs vid att barnen utvecklar sin språkliga förmåga, där vår skog bidrar till att barnen utvecklar motorik, koordination och kroppsuppfattning, samt att värna om sin hälsa och välbefinnande. Genom leken kan barnen få ett förhållande till matematiken, tekniken och naturvetenskapen.

Kost och måltider

Maten tillreds på förskolan från grunden, vilken är av en stor pedagogisk betydelse. Den är ekologisk och vegetarisk, vi lägger stor vikt av att råvarorna är av hög kvalitet. Vi bidrar med grödor från vår kolonilott. Barnen har möjlighet att hjälpa till i köket med matlagning och dukning. De känner dofter och njuter av det vackra upplägget samt av samvaron.

Mål och vision

Vår pedagogiska vision är att leken, lärandet, kreativiteten och omsorgen är en helhet. Mänskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Förskolelärarens roll är att vara en god förebild och engagerad i mötet med varje barn. Genom våra naturmaterial och ekologiska värderingar bidrar vi till hållbar framtid. Vi värnar om djur, natur och allemansrätten och följer kretsloppet. Vi vill att barnen ska uppleva att världen god och att dagligen få glädjas med varandra.

Mer om oss

Den fria leken är livsviktig för barns utveckling och lärande. Den stärker barnets egna uttrycksförmåga och uthållighet. Där söker och erövrar de kunskap, övar socialt samspel, skapande och kreativt tänkande. Det finns tillgång till naturmaterial som tilltalar alla sinnen och inspirerar till fantasi och eget skapande. Förvandlingsbara lekmaterial inbjuder till konstruktionslekar och rollekar, där barnen tillsammans skapar vad de behöver till leken.

Välkomna att höra av er!

Hitta hit

Uppdaterad