Barn

Waldorfförskolan Lilla Ellen Key

Gryningsvägen 17

Visa på karta

Waldorfförskolan Lilla Ellen Key ligger centralt i Spånga, 5 min från pendeltågstationen. Vi arbetar med små barngrupper. Maten som serveras är vegetarisk och företrädesvis lagad på ekologiska och biodynamiska råvaror.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
39
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
17 %
Webbplats
http://www.lillaellenkey.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamhetens grundidé är waldorfpedagogiken. Den har givits av Rudolf Steiner och hans pedagogiska tankar om barnet och barnets förmåga till eget lärande och sociala utveckling.

Vi strävar efter en dag som rytmiskt växlar mellan perioder av fri lek, inne och ute, och mer koncentrerade stunder för samling, sång, rörelselekar och sagor. Det lilla barnen bör få uppleva att ”världen är god, pålitlig och värd att ta efter”. Vi följer årets rytmer och växlingar och firar med årstidsfester. Samarbetet med föräldrarna är av stor betydelse.

Inne- och utemiljö

Barnen deltar varje veckan i olika hantverk och konstnärliga inslag, till exempel målning, bivaxmodellering, trä- och ullhantverk och bakning. Leksakerna är av naturmaterial.

I vår stora trädgård kan barnen leka gräva, hoppa och klättra. Det finns även möjlighet för dem att delta i odling, kompostering och att kratta löv. Det får även vara med vid skörd och ta hand om det som jorden ger; kryddor, vinbär, rabarber och äpplen.

Kost och måltider

I köket lagas vegetarisk mat från grunden. Ett medvetet val av råvaror och produkter som så långt möjligt är odlade biodynamiskt/ekologiskt och svenskt. Matsedeln anpassas till råvaror aktuella för säsongen. Övriga produkter såsom blöjor, tvätt-och diskmedel, tvål och pappersprodukter är miljömärkta.

Mål och vision

Vi arbetar enligt Waldorfförskolans kursplan för förskolan, ”En väg till frihet” och Skolverkets läroplan för förskolan (LpFö98/2016). Genom riktlinjerna i dessa vill vi nå läroplanens mål för barnets lärande och utveckling.

Vi vill ge varje barn förmåga att utvecklas efter sin egen förutsättning. Lärandet ska ha sin utgångspunkt i leken. Därför strävar vi efter balans mellan barnens lek och lärande, i en harmonisk rytm, så att barnen utvecklas i sin egen takt utan stress. Vi vill skapa en miljö där ljudnivån främjar samtal, och vänlighet är ett medvetet förhållningssätt där vi vuxna är förebilder.

Hitta hit

Uppdaterad