Bild innifrån förskolan med fönster ut mot gården. I fönstret står växter och flaskor fyllda med vätskor i regnbågens färger.

Vinden

Gondolgatan 4

Visa på karta

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid där ditt barn leker och lär tillsammans i roliga och kreativa sammanhang på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia.

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid.

Vi organiserar och utvecklar verksamheten så att ditt barn kan leka och lära tillsammans med sina vänner i roliga och kreativa sammanhang på förskolan. Vi lär av varandra och vi är beroende av varandra för vår utveckling och framtid.

För att kunna stödja barnens lyssnande till varandra organiserar vi dem i mindre grupper under dagen.

I miljöerna inne och ute finns många möjligheter att leka, upptäcka och lära. Vi använder oss av olika kreativa material som stimulerar och inspirerar barns påhittighet och kreativitet. Vi erbjuder många olika gestaltande uttryckssätt, såsom dans/rörelse, lek, drama, lera, teckning, måleri, konstruktion, och berättande kan våra barn undersöka och fördjupa sin förståelse för omvärlden. Dansen tar stor plats hos oss. Alla barn deltar på sina egna villkor.

Vi satsar på högläsning och boksamtal och i samarbete med biblioteket i Skarpnäcks Kulturhus.


Inne- och utemiljö

Förskolan Vinden består av tre avdelningar, gårdar och ett gemensamt rörelserum. Västan för de yngsta barnen (1-3 år) samt Sunnan och Östan för de äldre barnen (3-5 år). Varje avdelning bjuder in till lekfulla sammanhang. Den pedagogiska miljön är viktig för barnens lärande och lek. Vi lägger ned resurser på att miljön ska utvecklas och förnyas efter barnens behov och intresse.

På våra gårdar finns klätterställning, rutschkana, sandlådor och möjligheter till odling och vattenlek.

Kost och måltider

På förskolan har vi ett eget kök där maten lagas av vårt köksbiträde. Vi erbjuder en varierande och näringsrik kost och det finns möjlighet till t ex vegetariskt och allergikost för de som önskar det. Frukost, lunch och mellanmål serveras och vi har som mål att livsmedelsinköpen är minst 50% ekologiskt.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Med föräldrars delaktighet och inflytande i sina barns vardag skapar vi tillsammans en förskola för våra barn med hög kvalité och gemenskap. Alla barn blir lyssnade till och tagna på allvar. Barnen ska kunna påverka sin vardag, utveckla vänskap och vara i en rolig, påhittig lärande miljö. Vi organiserar och utvecklar verksamheten så att barnens olika sätt att leka och lära kan mötas i ett meningsfullt och demokratiskt sammanhang.

Vi erbjuder alla barn från 3 år att delta i minst ett professionellt kulturutbud per år. Det kan vara teater, musik, dans m.m. Vi arbetar för en sund inomhusmiljö, en kemikaliesmart förskola. Varje arbetslag skriver terminsvis en verksamhetsplanering där de beskriver hur de ska arbeta/utveckla verksamheten utifrån områdets gemensamma enhetsmål.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar i samband med ditt barns förskolestart. Chef för stödenheten är Ann-Charlotte Zetterqvist. Du når henne på 08-508 15 795 eller ann-charlotte.zetterqvist@stockholm.se

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med förskolechefer alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för alla förskolor i stadsdelsområdet.

Mer om oss

Föräldraaktiv introduktion: Vi erbjuder föräldraaktiv introduktion där du tillsammans med ditt barn är delaktig och lär känna personalen, förskolans rutiner och verksamhet under 3-4 dagar mellan ca 9-15. Självklart anpassar vi introduktionen utefter ditt barns behov och förutsättningar.

Sommarförskola och julförskola anordnas i enheten.

Fyra dagar per år stänger förskolorna för utvärdering, planering och utbildning.

Förskolan ligger nära Nackareservatet och Skarpnäcks tunnelbanestation.

Övrigt

Öppet hus på förskolan

5/3 tisdag 09.30-10.45

6/3 onsdag 09.30-10.45

7/3 torsdag 09.30-10.45

Skarpnäcksfältets förskoleområde består av förskolorna Vinden, Skogsgläntan, Segelflygaren, Ballongen, Molntappen, Fågelboet, Barnasinnet. Enhetens ledningsgrupp består av en förskolechef, två biträdande förskolechef och två pedagogiska ledare varav en är danspedagog. Ledningen arbetar tillsammans för att stödja och inspirera verksamheten. Vi värdesätter arbetssätt som stödjer alla barns utforskande, lek och lärande. Vi har tydliga mål för verksamheten med läroplan och egna styrdokument som stöd.

Hitta hit

Uppdaterad