Bild på ett stort lövträd framför förskolan Vildanden

Vildanden

Vildandsvägen 34

Visa på karta

Förskolan Vildanden ingår som en av fem förskolor i Fagersjö förskolor. Förskolan ligger fantastiskt vackert på en gammal trädgårdtomt vid sjön Magelungen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Vildandens förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter. Vår strävan är att barnen stärks i sin tro på sin egen förmåga. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Anpassat för barns olika behov och förutsättningar. Förskolan har en gård som är anpassad för förskolebarn. Vi har naturen och skogen nära, perfekt för barnen när de ska utforska naturen och sin omgivning. Och närhet till Fagersjös många parker.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kocka som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit

Uppdaterad