Illustration - barn påväg till förskola

Vi som växer, Förskolan Helge

Helgestavägen 87

Visa på karta

Helge är Vi som Växers äldsta förskola, byggd 1979 och belägen i ett villasamhälle i Örby. Förskolan har fem avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år. Förskolan har en fantastisk gård med natur och skogstomt som lockar till lek.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.visomvaxer.se/helge/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi som växer har förskolor som:

 • Tar emot alla barn i åldern 1-5 år och ser till att barns egna förmågor och kunskaper tas tillvara och utvecklas i en stimulerande miljö.
 • Barn och föräldrar skall känna sig trygga i.
 • Erbjuder föräldrarna en verksamhet där deras barn skall få möjlighet att pröva en mångfald av aktiviteter.
 • Vill att barnen skall ha roligt, lära sig mycket, bli kreativa och skapande med lust och intresse som drivkraft.
 • Har manliga och kvinnliga förebilder, med en medveten pedagogisk syn på könsroller och jämställdhet.
 • Ständigt utvecklar sin personal via kurser och vidareutbildningar.
 • Samarbetet mellan föräldrarna och personalen skall präglas av en öppen och förtroendefull kommunikation.
 • Skall ha en väldokumenterad verksamhet, som föräldrar har insyn i och möjlighet att påverka.
 • Ständigt är på väg, där det finns engagerade pedagoger som kontinuerligt utvecklar sitt kunnande och arbetssätt.

Vår profil

 • Utforskande arbetssätt
 • Normkritiskt förhållningssätt
 • En lärande organisation

Inne- och utemiljö

Huset planerades och byggdes för förskoleverksamhet och har fantastiska förutsättningar i både lokaler och utemiljö. Vår inomhusmiljö är väl anpassad till verksamheten och en pedagogisk och föränderlig miljö utgör en viktig del av lärandet på vår förskola. Varje termin på Vi som växers förskolor skapar barnen med återvinningsmaterial. Detta skapande har vi valt att kalla för ekolek, från ekots återkommande karaktär, tanken om ekologi och vår inriktning på leken i skapandet.

Kost och måltider

I köket har vi en kock som lagar god mat från grunden med till största delen ekologiska råvaror. Vi serverar barn och pedagoger en god, varierad och näringsriktig mat. Vi som växer följer Livsmedelsverkets råd om måltider i förskoleverksamhet. Vi serverar specialkost till de barn som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel. Vid medicinska skäl som allergier behöver vi ett intyg från primärvården (barnläkare, barnavårdscentralen) inför vår egenkontroll.

Mål och vision

Vi är ett familjeföretag som sedan 1993 har ägt och drivit förskoleverksamhet i egen regi. Vår verksamhet är inspirerade av förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien där man arbetar med ett utforskande arbetssätt. Vi ser barns skapande som ett av många språk, ett sätt för det lilla barnet att kommunicera med omvärlden. För att alla inom förskolan ska kunna växa, både pedagoger och barn krävs en organisation som uppmuntrar och satsar på kontinuerlig fortbildning, dels internt och i olika nätverk men även via projektgrupper och pedagogiska forum. Vårt mål har varit att bygga upp en sådan organisation och vi önskar på alla tänkbara sätt leva upp till vad vi heter: ”Vi som växer”.

Särskilt stöd och behov

Vi ser den övriga barngruppen som en tillgång och resurs för barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Inom Vi som växer har vi ett förhållningssätt där vi värnar om att se barnet utifrån ett subjekt och att behovet av stöd är relaterat till i ett sammanhang, där eventuell problematik är situationsbaserad. Det betyder att ett barn kan behöva särskilt stöd i en miljö eller aktivitet men inte i en annan.

Mer om oss

Huvudman för verksamheten är Vi som Växer AB som är ett familjeföretag som grundades år 1993. Vi som växer driver totalt fem Reggio Emilia-inspirerade förskolor i Nacka respektive Stockholms kommun. Vi är cirka 60 medarbetare och har cirka 300 barn inskrivna i våra verksamheter. Vi som växer är en av de första privata förskolorna med över 20 års erfarenhet som fristående aktör.

Hör gärna av er om ni vill komma på visning eller boka ett studiebesök!

Övrigt

Vid våra förskolor arbetar vi med många varierande projekt. Dessa utgår från de tankar och intressen vi observerat hos barnen. Alla projekt genomförs med ett processinriktat arbetssätt. I detta arbete är barnens utforskande det centrala. Barnens upptäckter dokumenteras och återkopplas alltid till dem. De äldsta barnen på våra förskolor ingår i åldershomogena forskargrupper. Dessa barn deltar aktivt i egen reflektion och dokumentation.

Vi är en Reggio Emilia-förskola med anställd pedagogista som arbetar i verksamheten tillsammans med barn och pedagoger i deras projekt.

Hitta hit

Uppdaterad