Gaveln på förskolehuset med blommande trädgrenar i förgrunden.

Växthuset

Lillåvägen 70

Visa på karta

Växthuset är en förskola med fem grupper. Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi har en stor och variationsrik gård där alla kan hitta något spännande. Vår kock lagar all mat från grunden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Inne- och utemiljö

Miljön på förskolan, både inne och ute organiseras så att barnen känner att de kan påverka och ta initiativ. Materialet finns i deras höjd så att de kan inspireras och kunna plocka fram inför sin aktivitet själva. Miljön ska uppmuntra till lek och utforskande och bidra till ett gemensamt upptäckande. Barnen har stort inflytande på förskolan, och vi gör ofta förändringar i miljön utifrån vad barnen uttrycker eller säger. Miljön speglar vilka arbeten som pågår i barngrupperna för tillfället.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Pedagogiskt ledarskap

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Föräldramöten hålls två gånger per år, och vi har förskoleråd lika ofta, där pedagoger, chef och några föräldrar från varje avdelning träffas och diskuterar aktuella ämnen på förskolan. Vi skickar kontinuerligt ut informationsbrev till föräldrarna via mejl.

Kom på besök!

Första fredagen varje månad klockan 9.30 har vi besöksdag för er som söker förskoleplats. Vi visar runt, berättar om förskolan och svarar på frågor. Ring oss före besöket. Välkomna!

Hitta hit

Uppdaterad