Illustration - barn påväg till förskola

Vasastans Montessoriskola Rödabergsgatan

Rödabergsgatan 11

Visa på karta

Vi är en förskola och skola F-9 med montessoripedagogiken som grund. Vi är en föräldradriven friskola utan vinstintresse med två förskolor, på Rödabergsgatan (cirka 25 barn 1-5 år) och på Hälsingegatan (cirka 60 barn). Enheterna har separata köer.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
27
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
22 %

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Målet med vår verksamhet är att utveckla barn och elever till ansvarstagande, självständiga och harmoniska människor. De skall utvecklas både känslomässigt, socialt och intellektuellt. Vi vill ta fram deras naturliga nyfikenhet och lust att lära. Pedagogiken utgår från varje enskilt barn och var det befinner sig i sin utveckling. I förskolan är miljön anpassad till barnet både till storlek och utveckling. Den ska locka och inspirera och som Maria Montessori uttryckte det: ”hjälpa barnet att göra det själv”, det vill säga att få möjlighet att göra saker utan onödig hjälp av vuxna. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Barnet har möjlighet att öva sig i att göra egna val, vilket stärker självkänslan och ökar självständigheten. Vill ge våra barn ett fundament för ett livslångt lärande, med montessoripedagogiken som grund. Förutom vårt arbete i montessorimiljön gör barnen i 3-6 årsgrupperna utflykt varje vecka. På Rödabergsgatan har vi en småbarnsavdelning och en 3-5 års grupp, Rönnen Grön och Linden och på Hälsingegatan finns två småbarnsgrupper, Rönnen Blå och Röd samt två 3-6 årsgrupper, Eken och Kastanjen.

Inne- och utemiljö

Vi ligger i nära anslutning till Solvändan i trivsamma och anpassade lokaler. Vi har ett väl genomtänkt material som hjälper och inspirerar barnen i deras utveckling.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet med att se över våra måltider och arbetar mot mer ekologiskt och närproducerat. Lunchen är catering, men mellanmålen tillagar vi själva.

Mål och vision

Vi arbetar med montessoripedagogiken som grund, men har läroplanen som en aktiv del i vår verksamhet. Vårt mål - vår vision På Vasastans Montessoriskola ska alla barn/elever:

 • få möjlighet att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, självständiga och trygga världsmedborgare.
 • möta en kreativ miljö med arbetsro och engagerade pedagoger.
 • få möjlighet att utveckla en stabil grund för ett livslångt lärande.
 • känna sig sedda under skoldagen.
 • få kunskap på ett lustfyllt sätt och tillgång till verktyg som gör det möjligt att söka ny kunskap."

Övrigt

Undantag från öppenhetskrav

VMS har beviljats undantag från öppenhetskravet vilket innebär att vårdnadshavarna måste acceptera listade villkor för att erbjudas placering. Det är sökandes ansvar att ta del av denna information. Vi har rätt att ta tillbaka ett erbjudande om sökande ej går med på villkoren. Verksamheten har rätt att avsluta en placering om villkoren ej uppfylls.

Villkor: 

 1. Medlemmarna ska delta vid två städdagar samt fixardagar per läsår.
 2. Vårdnadshavarna förväntas engagera sig i förskolans drift genom att:  Delta i en föräldragrupp utsedd för en specifik uppgift
  1. Vara föräldrarepresentant för sin avdelning
  2. Vara delaktig i styrelsen
  3. Minst en vårdnadshavare förväntas varje år delta vid föreningens årsstämma.
  4. Att under minst en termin under hela sitt barns tid på förskolan vara föräldrarepresentant eller ingå i en föräldragrupp. 

Ansökan om avsteg som godkänts av utbildningsförvaltningen ska undertecknas i samband med att vårdnadshavare tackar ja till plats på förskolan. 

Hitta hit

Uppdaterad