ingång till förskolans gård, grind, grönskande träd och buskar

Vårsol

Rödabergsbrinken 1

Visa på karta

Vi är ett föräldrakooperativ med två avdelningar och sammanlagt 34 barn i åldrarna 1-5 år. Vårsol är en plats där barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt med lärorika utmaningar som stimulerar både emotionellt och intellektuellt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
https://varsol.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårsol är en ekonomisk förening. Verksamheten regleras enligt föreningens stadgar.

Förskolan ska bedriva en kvalitativ barnomsorg och följa de riktlinjer som anges i kommunala och statliga styrdokument.

Vårdnadshavarna är ägare genom medlemskap i den ekonomiska föreningen, sk föräldrakooperativ. De väljer en styrelse (som representant för ägarna) som tillsammans med rektor utgör företagets ledning.

Det är Vårsols målsättning att man någon gång under sin tid på Vårsol ska sitta i styrelsen. Här får man ännu större inblick i och möjlighet att bidra till sina barns vardag på förskolan.

Vi har en viss föräldrainsats och den är viktig för att verksamheten ska fungera bra.

Relaterade dokument - ”Beslut om avsteg avseende förskolan Vårsol”

Styrelsen ansvarar för driften och ekonomin medan förskolechefen och pedagogerna ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger för att komplettera varandra för barnens bästa.

Inne- och utemiljö

Lokalerna ligger i bottenvåningen i ett flerfamiljshus i vackra Rödabergen.

Vi har en fin och välplanerad gård med sandlåda, klätterhus/rutschkana, båt, tåg, pilkoja samt bänkar och bord.

Vi har även nära till ett flertal parker så som Hälsingehöjden, Hedemoratäppan, Solvändan och Vasaparken.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget kök där maten lagas från grunden. Vi serverar lunch enligt tallriksmodellen – en god balans mellan olika livsmedel. Vid säsong köper vi närodlade produkter, såsom äpplen på hösten. Vi strävar efter att köpa in ekologiska livsmedel, till exempel ekologisk köttfärs, fil och mjölk.

Måltiden ses som en viktig del i det pedagogiska arbetet. Att sitta vid samma bord och äta samma mat ger tillfälle till gruppkänsla, samtal och samarbete.

Mål och vision

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där vi fångar barnens lärprocesser genom dokumentation och reflektion. Vi arbetar med olika projekt utifrån barnens intressen.

Leken är en viktig del i vår verksamhet för att främja barnens sociala samspel. Som vuxen ska du vara tydlig i att lära ut de livsviktiga lekreglerna; turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Respektera varandras lek och få möjlighet att leka ifred. Som pedagoger är vi närvarande för att hjälpa barnen att hitta nya kompisar och visa att vi värnar om leken. På förskolan får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. Barn lär i leken. Vi förenar lek med matematik, språk, naturkunskap och teknik.

Vi vill grundlägga ett naturintresse hos barnen, ge kunskap om naturen och om hur man vistas i den. Detta gör vi genom vår Mulle- och Knytteverksamhet. Verksamheten planeras utifrån årstidernas växlingar där barnen aktivt medverkar och är delaktiga i upplevelsen.

Vi vill stärka barns självförtroende, självkänsla och ansvarskänsla. Vi tar tillvara våra åldersblandade grupper där de äldre barnen hjälper de yngre. De får känna sig betydelsefulla, vilket också inspirerar de yngre barnen. Vi delar också in barnen i mer åldershomogena grupper. Här samarbetar vi mellan de två avdelningarna, när vi till exempel har rörelselek och barnmassage. Barnen får känna gemenskap i gruppen, ha roligt tillsammans och upptäcka glädjen i att använda sin kropp på olika sätt.

Särskilt stöd och behov

Förskolan ska anpassas till alla barn. De ska få det särskilda stöd de behöver. För oss är det viktigt att ha kunskap och förståelse för uppdraget och hur det ska omsättas. Här är det viktigt med en tydlig arbetsgång, vilket i första hand är förskolechefens ansvar.

Hitta hit

Uppdaterad