ok

Vanadislundens Waldorfförskola

Roslagsgatan 61

Visa på karta

Vi har en ekologisk grundsyn som omfattar allt från mat, material till miljö. Vi erbjuder en trygg omvårdnad som samtidigt utmanar och lockar till lek, aktivitet och upplevelser. Drivs av den ideella föreningen Djurgårdens Waldorfskoleförening.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Waldorfpedagogiken anser att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen genom hjärtat till huvudet. Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen har alla lika stor betydelse. I Waldorfförskolan får barn vara barn utforska sig själva, sin omgivning och sina färdigheter i sin egen takt; förbli kreativa i både lek och skapande. Goda förebilder, trygghet och kontinuitet präglar vardagen!

Verksamheten har en genomtänkt dags-, vecko-, och årsrytm som ger barnen en uppfattning om tid och en känsla av sammanhang. Sånger, sagor, ramsor, lekar och aktiviteter följer årets gång. Barnen har ett stort inflytande över sin dag på förskolan genom egna val av sina aktiviteter och lekar. Barnens lek är betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan. Genom leken vinner barnen kunskap om världen och en mängd färdigheter övas som socialt samspel, empati, fantasi, språk, matematik, teknik och motorik.

Pedagogerna på förskolan är viktiga för barnens trygghet och utveckling och de förmedlar värdegrunden genom att vara goda förebilder för barnen. Barnen kan lära genom efterhärmning av vad de ser och upplever. De vuxna på förskolan strävar efter att utföra meningsfulla sysslor för att ge näring till barnens lek och en förståelse av världen. Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd, odla grönsaker och örter, vårda förskolan tillsammans och utflykter i skog och mark.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett eget hus vid parken Blåkråkan på Roslagsgatan. Barnen vistas ute i alla väder. Den näraliggande parken är en lummig oas med blommande träd och buskar och gröna ytor att springa på. Här finns en stor sandlåda, lekskulpturer och en backe att klättra i och att åka utför på vintern. Förskolan har en egen skolträdgård i parken för odling av grönsaker, bär, blommor och örter.

Miljön på förskolan är ombonad med möbler och leksaker av naturmaterial.

Kost och måltider

Maten ges stor betydelse på förskolan. Den tillagas från grunden varje dag i vårt eget kök av en kunnig kock. Maten är vegetarisk och råvarorna kommer från inköpsställen som tillhandahåller biodynamiska och ekologiska varor. De örter och grönsaker som odlas i förskolans skolträdgård tas om hand och blir ett välkommet tillskott i matlagningen. Den nylagade maten är god och näringsrik och mycket uppskattad av barnen.

Mål och vision

På Vanadislunden jobbar vi aktivt med års- och veckorytm som bidrar till utvecklande upplevelser och erfarenheter för barnen som samtidigt stärka deras viljekraft.

Verksamheten i förskolan bygger på naturens och kulturens rytm och växlingar under året, veckan och under dagens gång. Leken har stort utrymme och uppmuntras bland annat genom lekmaterial som lätt kan förändras, av sagor, rim och ramsor och av dockspel. I denna ålder (1-7 år) lär sig barnen bäst genom efterhärmning och detta är en oersättlig inspirationskälla till lek, och det utvecklar hela människan; tanken, känslan och viljan. På Vanadislunden strävar vi efter att ge barnen många tillfällen att härma riktiga arbeten. Vi märker att detta stärker barnens självkänsla och utvecklar deras olika färdigheter. Barnen leker mycket och i denna lustfyllda aktivitet erövrar de egenskaper inom socialt samspel, skapande, utforskande, iakttagande och språket.

Hitta hit

Uppdaterad